Nőtárs Alapítvány - A nők társadalmi és gazdasági egyenlőségéért
A Nőtárs Alapítvány célja, hogy a társadalomban és a gazdaságban a gyakorlatban is megvalósuljon a nők egyenlősége tudatos, jól informált, gender-szemléletű nők és férfiak által.
Ha kérdésed, észrevételed, javaslatod van, írj emailt: hello[kukac]notars.hu, vagy küldj üzenetet a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. december 18.

Nemek közötti bérszakadék: 59 napot ingyen dolgoznak az európai nők!

A nemek közötti bérszakadék mértéke 16,2%, azaz az Unióban átlagosan ekkora különbség van a nők és a férfiak órabére között – olvasható ki a Bizottság által ma közzétett jelentés legfrissebb számadataiból. Egy év alatt egy arasznyit sem csökkent a különbség. A ma közzétett jelentésből kiderül, hogy a nők és férfiak közötti bérszakadék változatlanul minden uniós tagállamban meglévő jelenség, amelynek mértéke 27,3% (Észtország) és 2,3% (Szlovénia) között van. 

Az összesített számok tekintetében enyhe csökkenő tendencia volt tapasztalható az elmúlt években: 2008 és 2011 között mindössze 1,1%-kal mérséklődött a különbség. A jelentés azt mutatja, hogy az uniós bérszakadék megszüntetését leginkább az egyenlő bérezésre vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos problémák gátolják, valamint az, hogy a nők nem indítanak keresetet a nemzeti bíróságokon.

„Az egyenlő munkáért egyenlő fizetést, a munkahelyi egyenlőséget és a szülési szabadsághoz való minimumjogokat garantáló szabályok a nemek közötti egyenlőség terén elért európai eredményeknek tekinthetők, azonban a nemek közötti teljes körű egyenlőséget még nem sikerült megvalósítani. A bérszakadék továbbra is jelentős és szilárdan tartja magát. Mindennek tetejébe az elért csekély előrelépés is a férfiak bérének csökkenése, nem pedig a nők bérének növekedése miatt következett be” – nyilatkozta Viviane Reding, alelnök, uniós jogérvényesülési biztos. „Az egyenlő munkáért egyenlő díjazás elve 1957 óta szerepel az uniós szerződésekben. Nagyon időszerű már, hogy ennek az elvnek a munkahelyeken is érvényt szerezzünk.”

A ma közzétett jelentés számba veszi az egyenlő díjazásra vonatkozó rendelkezések gyakorlati alkalmazását az uniós tagállamokban, és levonja azt a következtetést, hogy a jövőre nézve valamennyi tagállam számára a nemek közötti egyenlőségről 2006-ban elfogadott irányelv helyes alkalmazása és érvényre juttatása lesz a legfőbb kihívás.

A szerződések őreként a Bizottság biztosította, hogy a tagállamok megfelelően ültessék át az egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós szabályokat: 23 tagállammal szemben indított kötelezettségszegési eljárásokat a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós jogszabályoknak az érintett tagállamok általi átültetésével kapcsolatos problémák miatt.Egy kivételével mostanra az összes ilyen eljárás lezárult.

A mai jelentés ugyanakkor megerősíti azt, hogy az egyenlő díjazás elvének alkalmazását gátolja a díjazási rendszerek átláthatatlansága, az egyenlő díjazásra vonatkozó egyértelmű referenciák hiánya, és az egyenlőtlenség kárvallottjai számára nyújtott világos tájékoztatás hiánya. A bérezés átláthatóságának fokozása javíthatná a bérdiszkrimináció egyes károsultjainak helyzetét, akik ezáltal könnyebben tudnák saját helyzetüket a másik nem munkavállalóinak helyzetével összehasonlítani.

Következő lépések: Valójában csak két tagállam (Franciaország és Hollandia) ültette át a nemek közötti egyenlőségről szóló 2006-os irányelvet kielégítően és kellőképpen egyértelműen ahhoz, hogy ne kelljen további információkat kérni tőlük. A Bizottság nyomon követi a többi 26 tagállamban zajló átültetési folyamatot, és tovább dolgozik az uniós jogszabályok által meghatározott jogok teljes körű alkalmazásának és érvényesítésének biztosításán, aminek érdekében indokolt esetben akár újabb kötelezettségszegési eljárások indításához is folyamodhat.

Háttér

A nemek közötti egyenlőség egyike azon alapelveknek, amelyekre az Európai Unió épül. Az egyenlő díjazás elve 1957 óta rögzítve van a szerződésekben, és szerepel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és
munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelvben is.

A nemek közötti bérszakadék kezelésére vonatkozó tagállami kötelezettségnek való megfelelés terén az Európai Bizottság által a tagállamoknak nyújtott segítség fontos kötelezettségvállalás és kiemelt feladat, amely a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó bizottsági stratégiának (2010–2015) is szerves részét képezi.

A mai jelentés mellett a Bizottság átfogó helyzetképet is felvázol az egyenlő díjazással kapcsolatos nemzeti és uniós esetjogról, valamint áttekintést nyújt az egyenlő díjazás kérdésének kezelése terén hozott bizottsági intézkedésekről és példákat közöl a bevált nemzeti gyakorlatokból.

A nemek közötti bérszakadék kezelése érdekében a Bizottság által tett erőfeszítések közé tartozik az „Egyenlőség kifizetődő” kezdeményezés; a tagállamokat a bérszakadék kezelésére felszólító éves országspecifikus ajánlások; az Egyenlő Díjazás Európai Napja; a bevált módszerek megosztása; és a tagállami kezdeményezéseknek a strukturális alapokon keresztüli finanszírozása.

Példák az egyenlő díjazás megvalósításának nemzeti szintű bevált módszereire:


2012-ben a belga parlament törvényt fogadott el, amely arra kötelezte a vállalatokat, hogy kétévente készítsék el bérstruktúrájuk összehasonlító elemzését. Belgium volt továbbá az első uniós ország, amely megrendezte az Egyenlő Díjazás Napját (2005-ben).

Az egyenlő díjazásról szóló 2006-os francia törvény arra kötelezi a vállalatokat, hogy készítsenek jelentést a bérekről, továbbá a bérszakadék megszüntetésére irányuló terveikről. Nem mellesleg a törvény azt is előírja a munkáltatók számára, hogy évente készítsenek jelentést a nemek közötti egyenlőségről és azt juttassák el a munkavállalói érdekképviseletekhez.

Az egyenlő elbánásról szóló osztrák törvény jelentési kötelezettséget ró a vállalatokra az egyenlő díjazás tekintetében. A fokozatosan hatályba lépő szabályok jelenleg a 250-nél, 500-nál, illetve 1000-nél több főt foglalkoztató vállalatokra nézve kötelezőek. A 150-nél több főt foglalkoztató vállalatoknak 2014-től kell majd jelentést készíteniük.

Forrás: EP

A nemek közötti bérszakadék az uniós tagállamokban:

2007
2008
2009
2010
2011
Különbség 2011–2008
EU27
:
17,3
17,2
16,2
16,2*
1,1
BE
10,1
10,2
10,1
10,2
10,2
0,0
BG
12,1
12,3
13,3
13,0
13,0
-0,7
CZ
23,6
26,2
25,9
21,6
21,0
5,2
DK
17,7
17,1
16,8
16,0
16,4
0,7
DE
22,8
22,8
22,6
22,3
22,2*
0,6
EE
30,9
27,6
26,6
27,7
27,3
0,3
IE
17,3
12,6
12,6
13,9
:

EL
21,5
22,0
:
15,0
:

ES
18,1
16,1
16,7
16,2
16,2*
-0,1
FR
17,3
16,9
15,2
15,6
14,8*
2,2
HR
:
:
:
15,5
17,6*
:
IT
5,1
4,9
5,5
5,3
5,8
-0,9
CY
22,0
19,5
17,8
16,8
16,4*
3,1
LV
13,6
11,8
13,1
15,5
13,6
-1,8
LT
22,6
21,6
15,3
14,6
11,9
9,7
LU
10,2
9,7
9,2
8,7
8,7*
1,0
HU
16,3
17,5
17,1
17,6
18,0
-0,5
MT
7,8
9,2
7,7
7,2
6,0
3,2
NL
19,3
18,9
18,5
17,8
17,9
1,0
AT
25,5
25,1
24,3
24,0
23,7
1,4
PL
14,9
11,4
8,0
4,5
4,5
6,9
PT
8,5
9,2
10,0
12,8
12,5
-3,3
RO
12,5
8,5
7,4
8,8
12,1
-3,6
SI
5,0
4,1
-0,9
0,9
2,3
1,8
SK
23,6
20,9
21,9
19,6
20,5
0,4
FI
20,2
20,5
20,8
20,3
18,2*
2,3
SE
17,8
16,9
15,7
15,4
15,8
1,1
UK
20,8
21,4
20,6
19,5
20,1
1,3
Forrás: Eurostat, SES
* előzetes adat

2013. december 16.

Sikeresen zárult a Nőtárs Alapítvány adománygyűjtése nélkülöző nők, gyermekek és nagycsaládok számára

A Nőtárs a Nélkülöző Nőkért gondolat jegyében sikeresen zárult a Nőtárs Alapítvány első karácsonyi adománygyűjtési akciója 2013. december 10-én Budapesten.

          

Ezen adománygyűjtés során 5 női civil szervezet jutott tárgyi adományokhoz:
 • LEA Alapítvány, Budapest
 • Borostyánvirág Alapítvány, Kaposvár,
 • Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület, Pécs,
 • Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest Zuglói Csoport,
 • Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat, Diósd
A nagylelkű adományoknak köszönhetően az 5 támogatott szervezet 33 darab közepes és nagy méretű dobozban összeállított tárgyi adományt vehetett át vegyes tartalommal, előzetesen leadott igényeiknek megfelelően: száraz, tartós élelmiszereket, felnőtt és gyermek ruhaneműket, ágyneműket, konyhai és háztartási eszközöket, könyveket és játékokat.

A Nőtárs Alapítvány együttműködő partnere volt a Magyar Üzletasszonyok Egyesülete, melynek egy tagja az adománygyűjtő helyiséget ingyenesen bocsátotta a Nőtárs Alapítvány rendelkezésére.

A reggel 8-tól este 8-ig tartó adománygyűjtés során 7 lelkes önkéntes vette át és dobozolta az adományokat.

A Nőtárs Alapítvány kuratóriuma és önkéntesei remélik, hogy munkájukkal sok nő, anya, gyermek és nagycsalád idei karácsonya boldogabb és felhőtlenebb ünnep lesz, az adományozóknak pedig ezúton is még egyszer hálásan köszönik a hasznos tárgyi adományokat.

2013. december 14.

Szeretnél Norvégiába utazni néhány hétre?

Szeretnél Norvégiába utazni néhány hétre?
 • Érdekel a nemek közötti esélyegyenlőség elősegítése az üzleti életben? 
 • Jól beszélsz angolul? 
 • 30 év alatti vagy? 
Ha igen, a Nőtárs Alapítvány szívesen lesz a küldő szervezeted egy új Norvég Civil Alap pályázatban.

Részletek a honlapon: Ifjúsági Tanulmányút programok
http://norvegcivilalap.hu/hu/palyazati-dokumentumok

**************************

Legyél te is on the spot! 
Helyszíni tudósítókat keresünk!

A tanulmányutak célja, hogy a kiutazó fiatalok egyénileg, vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét alatt (maximum időtartam nincsen meghatározva) a megjelölt (támogató) országokban – vagy azok valamelyikében – olyan „jó gyakorlatokat”, jó példákat kutassanak fel, amelyek itthon is alkalmazhatóak különböző társadalmi problémák kezelésére, társadalmi szemléletformálásra illetve a modern kommunikációs lehetőségek segítségével (blog, videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) könnyedén terjeszthetőek, népszerűsíthetőek.

Utazz el, kutasd fel, mutasd be!

Ki pályázhat, kiknek szól a kiírás?
A pályázat a magyarországi civil szektorban, civil életben aktív, a magyar társadalom problémáinak megoldása iránt elkötelezett 18-30 év közötti fiataloknak szól, akik:
 • magabiztosan kommunikálnak angolul és/vagy a támogató országok nyelvein - így képesek riportokat, interjúkat készíteni;
 • szívesen utaznak, látnak világot, és képesek önállóan megszervezni útjukat;
 • hatékonyan alkalmazzák a modern kommunikációs eszközöket (blog, videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) tudósításaikra;
 • önállóan be tudják mutatni itthon a külföldön tapasztaltakat a médiában, ill. egyéb fórumokon.
Milyen feltételeket kell teljesíteni?
A kiutazó fiatalok maguk szervezik és bonyolítják le tanulmányutjaikat, az időtartam függvényében azonban elvárás, hogy rendszeresen blogoljanak, azon keresztül számoljanak be a kint tapasztaltakról. Továbbá:
 • az utazást követően (1 hónapon belül) el kell készíteniük minimum 5 db 2-3 perces kisfilmet és egy hosszabb (kb. 10 perces) filmet, amelyek megjelennek az NCTA honlapján, facebook oldalán, egyéb felületein;
 • összefoglaló beszámolót kell írniuk a tapasztalataikról a program végén, amely szintén nyilvános lesz az NCTA honlapján;
 • illetve lehetőségeikhez mérten részt kell venniük az NCTA keretében tervezett workshopokon, konferenciákon, hogy előadás keretében számoljanak be a támogató országokban tapasztaltakról.
Hogyan és meddig lehet pályázni? 
Egy jelentkezési űrlapot kell kitölteni az on-line rendszerben (www.norvegcivilalap.hu) az előzetes regisztrációt követően. Amelyben – többek között – vázolni kell egy rövid koncepciót az útról (mit, milyen témában és hol fog felderíteni, és azt hogyan, kiknek fogja bemutatni a hazatérő pályázó).

Mit kell még beküldeni (csatolni az on-line rendszerben)?
 • Önéletrajz (szokványos vagy videó CV, prezi stb.);
 • motivációs levél (benne, hogy milyen hazai társadalmi problémák foglalkoztatják a pályázót, amelyre vonatkozóan a támogató országokban keres alkalmazható gyakorlatokat);
 • egy max. 2 perces hatásos, frappáns és meggyőző videó (valamelyik videó megosztó portálról belinkelve) a terveiről és önmagáról;
 • ajánló levél egy civil szervezettől (a jelentkező civil elköteleződéséről, társadalmi problémákkal, ügyekkel kapcsolatos civil tevékenységéről, tapasztalatairól).
Jelentkezési határidő: 2014. január 31. 

A jelentkezések elbírálásának menete: 
A pályamunkák beérkezését követően egy a lebonyolító alapítványok által felkért 5 tagú zsűri (amelynek legalább két tagja a lebonyolító alapítványok képviselője, további tagjai független külső szakértők) választja ki a szóbeli interjúkra behívandó jelölteket (5-10 fő a jelentkezések számának függvényében), akik közül a legrátermettebbek utaznak a támogató országokba.
A végső döntés a személyes elbeszélgetéseket követően születik meg, várhatóan 2014. március 14-ig.

A tanulmányutak lebonyolításának időkerete: 
2014. április 01. - 2014. december 31.

További információ:
Kárpátok Alapítvány-Magyarország,
36-516-750, karpatok@norvegcivilalap.hu 

2013. december 13.

Megjelent az Erasmus+ útmutató, 1,8 milliárd eurós keret 2014-re

Az Európai Unió új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az Erasmus+ keretében forrásra pályázni kívánó szervezetek mától hozzáláthatnak pályázatuk elkészítéséhez. Az új Erasmus+ program útmutatóját, amely részletes információkat nyújt a pályázáshoz, itt találja. A programban az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén tevékenykedő szervezetek vehetnek részt. A támogatásra elektronikus úton, január végétől lehet pályázni. Egyének közvetlenül nem pályázhatnak, nekik pályázó egyetemekhez, középiskolákhoz vagy más pályázó szervezetekhez kell fordulniuk.

„Az Erasmus+ program beindítása végső szakaszába érkezett, most a végrehajtás következik. Minden szervezetet arra bíztatok, alaposan tanulmányozza a program útmutatóját, hogy minden szempontból felkészülten tudjon pályázni, amint az online pályázati eljárás megkezdődik. Az Erasmus+ költségvetési kerete 40%-kal nőtt, ami azt jelenti, hogy több mint 4 millióan – köztük diákok, gyakornokok, tanárok és önkéntesek – fognak az elkövetkező hét évben ösztöndíjban részesülni” – nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos.

Az Erasmus+ keretében összesen 1,8 milliárd EUR fog rendelkezésre állni az alábbi célokra:
 • A diákok, gyakornokok, tanárok és egyéb oktatói személyzet, csereprogramban részt vevő fiatalok, ifjúsági vezetők és önkéntesek mobilitási lehetőségeinek ösztönzése. A tanulási mobilitási projektekre vonatkozó pályázatok benyújtási határideje 2014. március 17. 
 • Az oktatási, képzési és ifjúságpolitikai intézmények, illetve szervezetek és a munka világa közötti partnerségi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése. A jelentkezési határidő 2014 áprilisa. 
 • Az oktatási, képzési és ifjúságpolitikai reformhoz szükséges párbeszéd és adatgyűjtés támogatása.
 • A konzorciumok, koordináló szervezetek és csoportok több szervezet nevében egyetlen pályázatot nyújthatnak be.
 • Az egyetemek és képzési intézmények mellett most először az új innovatív partnerségek is támogatásban részesülnek: az ún. tudásfejlesztési szövetségek és ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek az oktatás és a munka világa közötti szinergiák kiépítésére hivatottak azáltal, hogy a felsőoktatási intézmények, a képzést nyújtó szolgáltatók és a vállalkozások számára lehetővé teszik az innováció és a vállalkozási készség előmozdítását, valamint új tantervek és képesítések kidolgozását a készségek terén mutatkozó hiányosságok kezelésére.
 • A sport területén az olyan transznacionális projektek állnak a középpontban, amelyek a közösségi szervezett sporttevékenység támogatására, a határokon átnyúló kihívások – például a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása, a dopping, az erőszak és a rasszizmus – kezelésére, valamint a jó kormányzás, a nemek közötti egyenlőség, a társadalmi befogadás és az életkortól független testmozgás ösztönzésére irányulnak.
Háttér
Az Erasmus+ program útmutatója minden egyes tevékenységre vonatkozóan részletes információt ad a célkitűzésekről, prioritásokról és finanszírozási lehetőségekről, többek között a pályázatokkal és a kiválasztási eljárással kapcsolatos technikai részletekről, valamint az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív előírásokról.

Az Erasmus+ program magába olvasztja az összes jelenlegi uniós oktatás-, szakképzés- és ifjúság-támogatási rendszert, köztük az egész életen át tartó tanulás programját (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), a „Fiatalok lendületben” programot, és öt nemzetközi együttműködési programot (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal folytatott együttműködési program). Ez az első alkalom, hogy a program keretében a sport támogatására is lehetőség nyílik. Az integrált programnak köszönhetően így egyrészről a pályázók jobban átláthatják a rendelkezésre álló ösztöndíj-lehetőségeket, másrészről az egyszerűsödő rendszerben hozzájutni is könnyebb lesz az ösztöndíjakhoz.

Az Erasmus+ program indulásakor közel hatmillió fiatal van munka nélkül az EU-ban – arányuk egyes országokban meghaladja az 50%-ot. Ugyanakkor több mint 2 millió állás van betöltetlenül, és a munkáltatók egyharmada saját bevallása szerint nehezen talál megfelelő képzettségű munkaerőt. Mindez jelentős készséghiányt jelez Európában. Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni ezt a hiányt, hogy külföldi tanulási, képzési, tapasztalatszerzési és önkéntesi lehetőséget biztosít a résztvevőknek.

A tanítási és tanulási módszerek javításának, új tantervek kidolgozásának, valamint az oktatási szakemberek és az ifjú munkavállalók szakmai fejlődésének támogatása révén – beleértve az oktatás és a munka világa közötti szorosabb együttműködést is – javulni fog az európai oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási szervezetek és rendszerek minősége és relevanciája.

A 2014 és 2020 közötti időszakra rendelkezésre álló 14,7 milliárd eurós költségvetés számol a jövőben várható infláció mértékével és a jelenlegi forrásokhoz képest 40%-os növekedést jelent. A program várhatóan további forrásokat fordíthat majd a nem uniós országokra kiterjedő felsőoktatási mobilitásra és kapacitásépítésre; az ezirányú tárgyalások lezárása 2014-ben várható.

A következő lépések

Kérjük az érdeklődő szervezeteket, hogy olvassák el a program útmutatóját, amelyből többet megtudhatnak a különböző finanszírozási lehetőségekről. A pályázatokat (legtöbbször elektronikus úton, webes űrlap kitöltésével) az érintett tagállam nemzeti ügynökségéhez vagy az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

További információ:


A program útmutatója és a pályázati felhívás

2013. december 11.

Karácsonyi Főzőbuli - meghívó - 2013. december 13., péntek


MEGHÍVÓ

Karácsonyi Főzőbuli 
 • Szereted a jó társaságot? 
 • Szeretsz sütni-főzni és közben jókat beszélgetni? 
 • Szeretsz finomakat enni? 
Igen? Köztünk a helyed. 
Szeretettel várunk a Nőtárs Alapítvány Karácsonyi Főzőbuliján. 

Időpont: 2013. december 13., péntek 9-12 óra

Helyszín: Salt 'n' Pepper Konyhastúdió (ahol a Nőnapon is voltunk).
Cím: 1133 Budapest, Váci út 112. (az Árpád híd pesti hídfőjénél, a sárga buszok végállomása mellett) Honlap és térkép: http://saltnpepper.hu/elerhetoseg

A részvétel a Nőtárs Angolklub, Angolórák, Nőicégek Műhely, Lean In Budapest Klub résztvevői, az alapítvány önkéntesei, támogatói, szakértői és vendégei részére ingyenes. (mindenki mástól ezer forint résztvételi díjat kérünk a helyszínen)

Kérjük, hogy csak 4 fő részére hozzál ételt vagy alapanyagot sütéshez/főzéshez.

Megkérünk, hogy a létszámtervezéshez töltsd ki az alábbi jelentkezési adatlapot.
Köszönjük.

Szeretettel várunk.
Nőtárs Alapítvány

 

2013. december 1.

Felhívás: Karácsonyi adománygyűjtés nőknek - 2013. december 10., kedd

Nőtárs a Nélkülöző Nőkért

Kérjük, csatlakozzon a Nőtárs Alapítvány Karácsonyi adománygyűjtés kezdeményezéséhez.

A Nőtárs Alapítvány „Nőtárs a Nélkülöző Nőkért” elnevezésű karácsonyi adománygyűjtést rendez, mely idén első alkalommal kerül megrendezésre 2013. december 10-én (kedd) 8.00 órától 20.00 óráig, helyszín: Budapest V., Károly krt. 16. kapu (a belépéshez a Nőtárs feliratú kaputelefont kell használni, az udvarban a jobb oldali irodában leszünk) (Térkép)

„Nőtárs a Nélkülöző Nőkért”- ez a sokszínű tevékenységünket kifejező jelmondat magában foglalja egész munkánkat átható törekvésünket: a nélkülöző nők nehézségeik enyhítése mellett sorsfordító esélyt, kitörési pontot szeretnénk nyújtani a nők számára azzal, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek. Idén karácsonyra cselekvő szeretettel tegyünk együtt a hiányt szenvedő, nélkülöző nők támogatására!
A Nőtárs Alapítvány együttműködő partnere a Magyar Üzletasszonyok Egyesülete.

Hogyan segíthet? 

A következőkre gondolunk: Tiszta, újszerű, kinőtt női vagy gyermek felsőruházat adományozása. Cipőt higiéniai okokból nem kérünk. Akár megunt, feleslegessé vált játékokkal, könyvekkel is örömet szerezhetünk. A segítés módja lehet hűtést nem igénylő hosszú lejáratú élelmiszerek adományozása is.
Nem akarjuk Önt kiadással terhelni, de akinek anyagi helyzete megengedi, vásárlási utalvány - a legkülönfélébb vásárlási lehetőséggel - formájában is adományozhat. Kellemes meglepetés lehet, ha nem csupán magunkat ajándékozzuk meg egy-egy kulturális programra jogosító jeggyel, hanem nőtársunkat is, akinek erre nélkülünk nem nyílik lehetősége.

Szervezetek felé is nyitottak vagyunk felajánlásaikra. A következő dolgok adományozását javasoljuk: vásárlási utalványok, kulturális programokra jogosító jegy, fodrászat, kozmetika, wellness szolgáltatások, stb.

Kikhez jut el adománya? 
 • Borostyánvirág Alapítvány, Kaposvár 
  A Borostyánvirág Alapítvány 1997. áprilisában alakult azzal a céllal, hogy segítse a támogató családdal nem rendelkező, kisgyermekes, fiatal anyákat. Az alapítvány egy intézményt tart fent, a Borostyánvirág Anyaotthont, amely 1998. március 1-jén nyitotta meg kapuit. A Borostyánvirág Anyaotthon családok átmeneti otthonaként működik, csak gyermekeket és anyákat fogad az ország egész területéről. 11 lakószobában összesen 34 főt tudunk egyidejűleg elhelyezni.
 • Lea Alapítvány, Budapest 
  A Lea Alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekvállalás időszakában (várandósan vagy kisbabával) krízisbe került fiatal nőknek és gyermekeiknek, hogy a babák megszülethessenek és lehetőség szerint édesanyjukkal nőjenek fel.
  Az alapítvány a Lea Otthon támogatásán túl a célcsoporthoz tartozó olyan krízisbe került anyáknak is nyújt segítséget, akiknek nincs anyaotthoni ellátásra szükségük. A krízisvonalon jelentkező bajba jutottak jogi, mediációs, tanácsadási segítséget kapnak.
 • Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat, Diósd 
  A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat küldetése, hogy segítő kezet nyújtson azoknak, akik gyermekeikkel krízishelyzetbe kerülnek és el kell hagyniuk otthonukat. Négy otthont működtetnek, amely 145 fő gyermek és felnőtt befogadására alkalmas. Az intézményeikben 24 órában nyújtanak segítséget.
  A lakhatást 12+6 hónapig tudják biztosítani, amelynek feltétele, hogy a szülő rendszeres munkát vállaljon, saját betétkönyvet nyisson és takarékoskodjon, amely azért fontos hogy a kiköltözéshez szükséges pénzügyi alapokat meg tudják teremteni. 
 • Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest Zuglói Csoport 
  A Nagycsaládosok Országos Egyesülete - Szövetség (NOE) 1987-ben alakult. Az Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.
  A NOE tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.
  Az egyesületnek jelenleg kb. 14.000 család a tagja, akik közvetlenül vagy tagegyesületen keresztül tartoznak a NOE-hoz. Szerte az országban több mint 250 helyi közösségünk tevékenykedik. Hét regionális központunk működik.
  • Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület, Pécs 
   Az egyesület 2004-ben azért jött létre, hogy segítse a roma nőket családi és társadalmi szerepeikben: hátrányos helyzetüket ellensúlyozandó támogatni kívánjuk őket szociális, jogi, mentálhigiénés tanácsadással és a közéletben való szereplésük elősegítésével, elsősorban az érdekérvényesítés, érdekképviselet, főként a roma nők  szerepeire, lehetőségeikre, megerősítésére, a családjuk és közösségeiken belül való szerepük minél hatékonyabb megélésére fókuszálva.
  Hogyan jelentkezhet? 

  Azért, hogy felkészülhessünk dobozokkal és szállítóeszközökkel, melyek az adományoknak a kiválasztott szervezetekhez való eljuttatásához szükségesek, megkérjük az alábbi adatlap kitöltésére.

  Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat és várjuk felajánlását. 
  Nőtárs Alapítvány kuratóriuma és önkéntesei
  E-mail: sarkozyildiko[kukac]notars.hu