Az Európai Bizottság fellép a nemek közötti bérszakadék betemetése érdekében

A nemzetközi nőnap (március 8.) közeledtével az Európai Bizottság elfogadott ajánlásában arra kéri a tagállamokat, hogy tegyék átláthatóbbá a nők és a férfiak fizetéséről szóló információkat, és ezáltal segítsék a fennálló különbségek megszüntetését. A bérszakadék – a férfiak és a nők órabére közötti átlagos különbség a gazdaság egészében – az elmúlt években nem nagyon csökkent, jelenleg az Európai unió egészét tekintve 16,4%-on áll (IP/14/190). 

A fizetések átláthatóságának növelése fontos lépés a bérszakadék felszámolásához, mivel feltárhatja a nemek közötti egyenlőtlen bánásmódot és megkülönböztetést a szervezetek által kialakított fizetési struktúrákban. A munkavállalók, a munkáltatók és a szociális partnerek így megfelelő intézkedéseket hozhatnak az egyenlő díjazás elvének tényleges alkalmazása érdekében. 

A Bizottság azt ajánlja, hogy a tagállamok a bérek átláthatóságát egy intézkedési „eszköztár” révén növeljék, többek között a munkavállalók bértájékoztatás iránti kéréseinek legitimizálásával, a vállalatok beszámolási kötelezettségének előírásával, a nagy cégeknél béraudit bevezetésével és az egyenlő díjazás szempontjának a kollektív tárgyalásokba való beemelésével. A tagállamoknak az ajánlások végrehajtása érdekében hozott intézkedésekről 2015 végéig jelentést kell tenniük a Bizottságnak.

„Európa 1957 óta kiáll a nemek közötti egyenlőség mellett.Az egyenlő díjazás Szerződésben foglalt elvétől a munkahelyi jogokig – Európa számos eredményt ért el az elmúlt évtizedekben, amire büszkék lehetünk. De a munkát folytatnunk kell,mivel az egyenlő díjazás még nem a valóság az európai nők számára. Ezért kérjük most a javadalmazások átláthatóságának növelését. Ha a vállalatok valóban tiszteletben tartják az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás elvét, akkor nem lehet mit titkolniuk”, nyilatkozta Viviane Reding, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos. „Nem szabad engednünk, hogy a nők kevesebb fizetést kapjanak csak azért, mert nem ismerik férfi munkatársaik fizetését. Az átláthatóság növelése hozzájárul a nemek közötti bérszakadék betemetéséhez. Remélem, a tagállamok felnőnek a kihíváshoz, és biztosítani kívánják, hogy a nőket ne lehessen többé megrövidíteni. Együtt valóra válthatjuk a nemek közötti egyenlőség ígéretét, nem csupán a nemzetközi nőnapon, hanem az év mind a 365 napján.”

A Bizottság ma elfogadott, tagállamoknak címzett ajánlása intézkedések széles körét irányozza elő kifejezetten a bérek átláthatóságának növelése érdekében:
  • A munkavállalók legyenek jogosultak tájékoztatást kérni a bérszintekről, ideértve az olyan kiegészítő vagy változó elemeket is, mint a jutalmak vagy a természetbeni juttatások, nemek szerinti bontásban.
  • A munkáltatók adjanak rendszeres tájékoztatást a munkavállalók vagy az álláshelyek típusa szerinti átlagos fizetésekről, nemek szerinti bontásban (az ajánlás a nagy és a közepes méretű vállalkozásokra érvényes).
  • Végezzenek bérauditokat a nagyvállalatoknál (kkv-k kizárva), és azok eredményeit kérésre tegyék elérhetővé a munkavállalók képviseletei és a szociális partnerek részére.
  • Az egyenlő díjazás (és a béraudit) kerüljön a kollektív tárgyalások napirendjére.
  • A tagállamoknak – helyzetük figyelembevételével – ezen intézkedések közül legalább egyet végre kell hajtaniuk.
Egyéb intézkedések is felmerültek:a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó, finomított és aktualizált statisztikai adatok gyűjtése; az „egyenlő értékű munka” fogalmának egyértelmű meghatározása és a nemi szempontból semleges munkakör-értékelési és -besorolási rendszerek előmozdítása; az egyenlő bánásmóddal foglalkozó nemzeti hatóságok szerepének erősítése a nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem terén; az egyenlő díjazás elvének nyomon követése és érvényesítése, valamint figyelemfelhívó tevékenységek.

A következő lépések: A tagállamoknak 2015. december 31-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot az ajánlás végrehajtása céljából hozott intézkedésekről; a Bizottság ezt követően értékeli előrehaladásukat és az esetleges további intézkedések szükségességét.

Háttér-információk


A nemek közötti egyenlőség egyike azon alapelveknek, amelyekre az Európai Unió épül. Az egyenlő díjazás elve 1957 óta rögzítve van a Szerződésekben, és szerepel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelvben is.

Az Európai Bizottság által közzétett legfrissebb adatok szerint a nemek közötti bérszakadék 2012-ben átlagosan 16,4% volt az Európai Unióban (IP/14/190). Az elmúlt évekhez képest – amikor ez az adat 17% körül vagy afelett mozgott – a bérszakadék egy enyhén csökkenő tendenciát követően jelenleg stagnál. Az elmúlt évek igen enyhén csökkenő tendenciája főleg a gazdasági válságnak köszönhető, amelyben a férfiak fizetése csökkent – különösen néhány olyan, férfidominanciájú ágazatban, mint az építőipar vagy a mérnöki szakmák – ­, és nem a nők fizetése emelkedett.

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás területén történő megvalósításáról (2006/54/EK irányelv ) szóló, 2013. decemberi európai bizottsági jelentésből kiderül, hogy számos tényező áll az egyenlő díjazás útjában, például a fizetési rendszerek átláthatóságának hiánya (IP/13/1227).Az adott szervezeten belüli bérszínvonal megfelelő ismerete hiányában a munkavállaló nehezen küzdhet az ellen, hogy fizetése kevesebb, mint ellenkező nemű munkatársáé. A bérezés átláthatóságának fokozása javíthatja a bérdiszkrimináció egyéni károsultjainak helyzetét, akik ezáltal könnyebben tudnák összehasonlítani saját helyzetüket a másik nem munkavállalóinak helyzetével – állapította meg a jelentés.

A Bizottság az uniós jogszabályok helyes alkalmazásának nyomon követés mellett minden egyéb fronton is lépéseket tesz a bérszakadék felszámolása érdekében, ideértve a következőket is: „Az egyenlőség kifizetődő” kezdeményezés2012-ben és 2013-ban műhelytalálkozók és képzések szervezésével segítette a munkáltatókat a nemek közötti bérszakadék kezelésében; az európai szemeszter keretében kiadott éves országspecifikus ajánlások felhívják a tagállamok figyelmét a bérszakadék kezelésének szükségességére (lásd: IP/13/463); az Egyenlő Díjazás Európai Napja (IP/14/190); bevált gyakorlatok cseréje; továbbá finanszírozás nyújtása a tagállami kezdeményezésekhez strukturális alapok útján és a civil társadalom fellépéseihez. 

Forrás: Európai Bizottság

Megjegyzések

Legolvasottabbak

Nők a vállalatok vezetőtestületeiben: a Bizottság javaslata szerint az elérendő cél 40%

Segítsd Te is 1%-kal a Nőtárs új programját

EP - A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban - 2012. március

Adatkezelési Tájékoztató

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van (Üzeneteddel elfogadod Adatkezelési Tájékoztatónkat.)

Név

E-mail *

Üzenet *