Nőtárs Alapítvány - A nők társadalmi és gazdasági egyenlőségéért
A Nőtárs Alapítvány célja, hogy a társadalomban és a gazdaságban a gyakorlatban is megvalósuljon a nők egyenlősége tudatos, jól informált, gender-szemléletű nők és férfiak által.
Ha kérdésed, észrevételed, javaslatod van, írj emailt: hello[kukac]notars.hu, vagy küldj üzenetet a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. december 18.

Nemek közötti bérszakadék: 59 napot ingyen dolgoznak az európai nők!

A nemek közötti bérszakadék mértéke 16,2%, azaz az Unióban átlagosan ekkora különbség van a nők és a férfiak órabére között – olvasható ki a Bizottság által ma közzétett jelentés legfrissebb számadataiból. Egy év alatt egy arasznyit sem csökkent a különbség. A ma közzétett jelentésből kiderül, hogy a nők és férfiak közötti bérszakadék változatlanul minden uniós tagállamban meglévő jelenség, amelynek mértéke 27,3% (Észtország) és 2,3% (Szlovénia) között van. 

Az összesített számok tekintetében enyhe csökkenő tendencia volt tapasztalható az elmúlt években: 2008 és 2011 között mindössze 1,1%-kal mérséklődött a különbség. A jelentés azt mutatja, hogy az uniós bérszakadék megszüntetését leginkább az egyenlő bérezésre vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos problémák gátolják, valamint az, hogy a nők nem indítanak keresetet a nemzeti bíróságokon.

„Az egyenlő munkáért egyenlő fizetést, a munkahelyi egyenlőséget és a szülési szabadsághoz való minimumjogokat garantáló szabályok a nemek közötti egyenlőség terén elért európai eredményeknek tekinthetők, azonban a nemek közötti teljes körű egyenlőséget még nem sikerült megvalósítani. A bérszakadék továbbra is jelentős és szilárdan tartja magát. Mindennek tetejébe az elért csekély előrelépés is a férfiak bérének csökkenése, nem pedig a nők bérének növekedése miatt következett be” – nyilatkozta Viviane Reding, alelnök, uniós jogérvényesülési biztos. „Az egyenlő munkáért egyenlő díjazás elve 1957 óta szerepel az uniós szerződésekben. Nagyon időszerű már, hogy ennek az elvnek a munkahelyeken is érvényt szerezzünk.”

A ma közzétett jelentés számba veszi az egyenlő díjazásra vonatkozó rendelkezések gyakorlati alkalmazását az uniós tagállamokban, és levonja azt a következtetést, hogy a jövőre nézve valamennyi tagállam számára a nemek közötti egyenlőségről 2006-ban elfogadott irányelv helyes alkalmazása és érvényre juttatása lesz a legfőbb kihívás.

A szerződések őreként a Bizottság biztosította, hogy a tagállamok megfelelően ültessék át az egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós szabályokat: 23 tagállammal szemben indított kötelezettségszegési eljárásokat a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós jogszabályoknak az érintett tagállamok általi átültetésével kapcsolatos problémák miatt.Egy kivételével mostanra az összes ilyen eljárás lezárult.

A mai jelentés ugyanakkor megerősíti azt, hogy az egyenlő díjazás elvének alkalmazását gátolja a díjazási rendszerek átláthatatlansága, az egyenlő díjazásra vonatkozó egyértelmű referenciák hiánya, és az egyenlőtlenség kárvallottjai számára nyújtott világos tájékoztatás hiánya. A bérezés átláthatóságának fokozása javíthatná a bérdiszkrimináció egyes károsultjainak helyzetét, akik ezáltal könnyebben tudnák saját helyzetüket a másik nem munkavállalóinak helyzetével összehasonlítani.

Következő lépések: Valójában csak két tagállam (Franciaország és Hollandia) ültette át a nemek közötti egyenlőségről szóló 2006-os irányelvet kielégítően és kellőképpen egyértelműen ahhoz, hogy ne kelljen további információkat kérni tőlük. A Bizottság nyomon követi a többi 26 tagállamban zajló átültetési folyamatot, és tovább dolgozik az uniós jogszabályok által meghatározott jogok teljes körű alkalmazásának és érvényesítésének biztosításán, aminek érdekében indokolt esetben akár újabb kötelezettségszegési eljárások indításához is folyamodhat.

Háttér

A nemek közötti egyenlőség egyike azon alapelveknek, amelyekre az Európai Unió épül. Az egyenlő díjazás elve 1957 óta rögzítve van a szerződésekben, és szerepel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és
munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelvben is.

A nemek közötti bérszakadék kezelésére vonatkozó tagállami kötelezettségnek való megfelelés terén az Európai Bizottság által a tagállamoknak nyújtott segítség fontos kötelezettségvállalás és kiemelt feladat, amely a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó bizottsági stratégiának (2010–2015) is szerves részét képezi.

A mai jelentés mellett a Bizottság átfogó helyzetképet is felvázol az egyenlő díjazással kapcsolatos nemzeti és uniós esetjogról, valamint áttekintést nyújt az egyenlő díjazás kérdésének kezelése terén hozott bizottsági intézkedésekről és példákat közöl a bevált nemzeti gyakorlatokból.

A nemek közötti bérszakadék kezelése érdekében a Bizottság által tett erőfeszítések közé tartozik az „Egyenlőség kifizetődő” kezdeményezés; a tagállamokat a bérszakadék kezelésére felszólító éves országspecifikus ajánlások; az Egyenlő Díjazás Európai Napja; a bevált módszerek megosztása; és a tagállami kezdeményezéseknek a strukturális alapokon keresztüli finanszírozása.

Példák az egyenlő díjazás megvalósításának nemzeti szintű bevált módszereire:


2012-ben a belga parlament törvényt fogadott el, amely arra kötelezte a vállalatokat, hogy kétévente készítsék el bérstruktúrájuk összehasonlító elemzését. Belgium volt továbbá az első uniós ország, amely megrendezte az Egyenlő Díjazás Napját (2005-ben).

Az egyenlő díjazásról szóló 2006-os francia törvény arra kötelezi a vállalatokat, hogy készítsenek jelentést a bérekről, továbbá a bérszakadék megszüntetésére irányuló terveikről. Nem mellesleg a törvény azt is előírja a munkáltatók számára, hogy évente készítsenek jelentést a nemek közötti egyenlőségről és azt juttassák el a munkavállalói érdekképviseletekhez.

Az egyenlő elbánásról szóló osztrák törvény jelentési kötelezettséget ró a vállalatokra az egyenlő díjazás tekintetében. A fokozatosan hatályba lépő szabályok jelenleg a 250-nél, 500-nál, illetve 1000-nél több főt foglalkoztató vállalatokra nézve kötelezőek. A 150-nél több főt foglalkoztató vállalatoknak 2014-től kell majd jelentést készíteniük.

Forrás: EP

A nemek közötti bérszakadék az uniós tagállamokban:

2007
2008
2009
2010
2011
Különbség 2011–2008
EU27
:
17,3
17,2
16,2
16,2*
1,1
BE
10,1
10,2
10,1
10,2
10,2
0,0
BG
12,1
12,3
13,3
13,0
13,0
-0,7
CZ
23,6
26,2
25,9
21,6
21,0
5,2
DK
17,7
17,1
16,8
16,0
16,4
0,7
DE
22,8
22,8
22,6
22,3
22,2*
0,6
EE
30,9
27,6
26,6
27,7
27,3
0,3
IE
17,3
12,6
12,6
13,9
:

EL
21,5
22,0
:
15,0
:

ES
18,1
16,1
16,7
16,2
16,2*
-0,1
FR
17,3
16,9
15,2
15,6
14,8*
2,2
HR
:
:
:
15,5
17,6*
:
IT
5,1
4,9
5,5
5,3
5,8
-0,9
CY
22,0
19,5
17,8
16,8
16,4*
3,1
LV
13,6
11,8
13,1
15,5
13,6
-1,8
LT
22,6
21,6
15,3
14,6
11,9
9,7
LU
10,2
9,7
9,2
8,7
8,7*
1,0
HU
16,3
17,5
17,1
17,6
18,0
-0,5
MT
7,8
9,2
7,7
7,2
6,0
3,2
NL
19,3
18,9
18,5
17,8
17,9
1,0
AT
25,5
25,1
24,3
24,0
23,7
1,4
PL
14,9
11,4
8,0
4,5
4,5
6,9
PT
8,5
9,2
10,0
12,8
12,5
-3,3
RO
12,5
8,5
7,4
8,8
12,1
-3,6
SI
5,0
4,1
-0,9
0,9
2,3
1,8
SK
23,6
20,9
21,9
19,6
20,5
0,4
FI
20,2
20,5
20,8
20,3
18,2*
2,3
SE
17,8
16,9
15,7
15,4
15,8
1,1
UK
20,8
21,4
20,6
19,5
20,1
1,3
Forrás: Eurostat, SES
* előzetes adat

2013. december 16.

Sikeresen zárult a Nőtárs Alapítvány adománygyűjtése nélkülöző nők, gyermekek és nagycsaládok számára

A Nőtárs a Nélkülöző Nőkért gondolat jegyében sikeresen zárult a Nőtárs Alapítvány első karácsonyi adománygyűjtési akciója 2013. december 10-én Budapesten.

          

Ezen adománygyűjtés során 5 női civil szervezet jutott tárgyi adományokhoz:
 • LEA Alapítvány, Budapest
 • Borostyánvirág Alapítvány, Kaposvár,
 • Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület, Pécs,
 • Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest Zuglói Csoport,
 • Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat, Diósd
A nagylelkű adományoknak köszönhetően az 5 támogatott szervezet 33 darab közepes és nagy méretű dobozban összeállított tárgyi adományt vehetett át vegyes tartalommal, előzetesen leadott igényeiknek megfelelően: száraz, tartós élelmiszereket, felnőtt és gyermek ruhaneműket, ágyneműket, konyhai és háztartási eszközöket, könyveket és játékokat.

A Nőtárs Alapítvány együttműködő partnere volt a Magyar Üzletasszonyok Egyesülete, melynek egy tagja az adománygyűjtő helyiséget ingyenesen bocsátotta a Nőtárs Alapítvány rendelkezésére.

A reggel 8-tól este 8-ig tartó adománygyűjtés során 7 lelkes önkéntes vette át és dobozolta az adományokat.

A Nőtárs Alapítvány kuratóriuma és önkéntesei remélik, hogy munkájukkal sok nő, anya, gyermek és nagycsalád idei karácsonya boldogabb és felhőtlenebb ünnep lesz, az adományozóknak pedig ezúton is még egyszer hálásan köszönik a hasznos tárgyi adományokat.

2013. december 14.

Szeretnél Norvégiába utazni néhány hétre?

Szeretnél Norvégiába utazni néhány hétre?
 • Érdekel a nemek közötti esélyegyenlőség elősegítése az üzleti életben? 
 • Jól beszélsz angolul? 
 • 30 év alatti vagy? 
Ha igen, a Nőtárs Alapítvány szívesen lesz a küldő szervezeted egy új Norvég Civil Alap pályázatban.

Részletek a honlapon: Ifjúsági Tanulmányút programok
http://norvegcivilalap.hu/hu/palyazati-dokumentumok

**************************

Legyél te is on the spot! 
Helyszíni tudósítókat keresünk!

A tanulmányutak célja, hogy a kiutazó fiatalok egyénileg, vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét alatt (maximum időtartam nincsen meghatározva) a megjelölt (támogató) országokban – vagy azok valamelyikében – olyan „jó gyakorlatokat”, jó példákat kutassanak fel, amelyek itthon is alkalmazhatóak különböző társadalmi problémák kezelésére, társadalmi szemléletformálásra illetve a modern kommunikációs lehetőségek segítségével (blog, videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) könnyedén terjeszthetőek, népszerűsíthetőek.

Utazz el, kutasd fel, mutasd be!

Ki pályázhat, kiknek szól a kiírás?
A pályázat a magyarországi civil szektorban, civil életben aktív, a magyar társadalom problémáinak megoldása iránt elkötelezett 18-30 év közötti fiataloknak szól, akik:
 • magabiztosan kommunikálnak angolul és/vagy a támogató országok nyelvein - így képesek riportokat, interjúkat készíteni;
 • szívesen utaznak, látnak világot, és képesek önállóan megszervezni útjukat;
 • hatékonyan alkalmazzák a modern kommunikációs eszközöket (blog, videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) tudósításaikra;
 • önállóan be tudják mutatni itthon a külföldön tapasztaltakat a médiában, ill. egyéb fórumokon.
Milyen feltételeket kell teljesíteni?
A kiutazó fiatalok maguk szervezik és bonyolítják le tanulmányutjaikat, az időtartam függvényében azonban elvárás, hogy rendszeresen blogoljanak, azon keresztül számoljanak be a kint tapasztaltakról. Továbbá:
 • az utazást követően (1 hónapon belül) el kell készíteniük minimum 5 db 2-3 perces kisfilmet és egy hosszabb (kb. 10 perces) filmet, amelyek megjelennek az NCTA honlapján, facebook oldalán, egyéb felületein;
 • összefoglaló beszámolót kell írniuk a tapasztalataikról a program végén, amely szintén nyilvános lesz az NCTA honlapján;
 • illetve lehetőségeikhez mérten részt kell venniük az NCTA keretében tervezett workshopokon, konferenciákon, hogy előadás keretében számoljanak be a támogató országokban tapasztaltakról.
Hogyan és meddig lehet pályázni? 
Egy jelentkezési űrlapot kell kitölteni az on-line rendszerben (www.norvegcivilalap.hu) az előzetes regisztrációt követően. Amelyben – többek között – vázolni kell egy rövid koncepciót az útról (mit, milyen témában és hol fog felderíteni, és azt hogyan, kiknek fogja bemutatni a hazatérő pályázó).

Mit kell még beküldeni (csatolni az on-line rendszerben)?
 • Önéletrajz (szokványos vagy videó CV, prezi stb.);
 • motivációs levél (benne, hogy milyen hazai társadalmi problémák foglalkoztatják a pályázót, amelyre vonatkozóan a támogató országokban keres alkalmazható gyakorlatokat);
 • egy max. 2 perces hatásos, frappáns és meggyőző videó (valamelyik videó megosztó portálról belinkelve) a terveiről és önmagáról;
 • ajánló levél egy civil szervezettől (a jelentkező civil elköteleződéséről, társadalmi problémákkal, ügyekkel kapcsolatos civil tevékenységéről, tapasztalatairól).
Jelentkezési határidő: 2014. január 31. 

A jelentkezések elbírálásának menete: 
A pályamunkák beérkezését követően egy a lebonyolító alapítványok által felkért 5 tagú zsűri (amelynek legalább két tagja a lebonyolító alapítványok képviselője, további tagjai független külső szakértők) választja ki a szóbeli interjúkra behívandó jelölteket (5-10 fő a jelentkezések számának függvényében), akik közül a legrátermettebbek utaznak a támogató országokba.
A végső döntés a személyes elbeszélgetéseket követően születik meg, várhatóan 2014. március 14-ig.

A tanulmányutak lebonyolításának időkerete: 
2014. április 01. - 2014. december 31.

További információ:
Kárpátok Alapítvány-Magyarország,
36-516-750, karpatok@norvegcivilalap.hu 

2013. december 13.

Megjelent az Erasmus+ útmutató, 1,8 milliárd eurós keret 2014-re

Az Európai Unió új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az Erasmus+ keretében forrásra pályázni kívánó szervezetek mától hozzáláthatnak pályázatuk elkészítéséhez. Az új Erasmus+ program útmutatóját, amely részletes információkat nyújt a pályázáshoz, itt találja. A programban az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén tevékenykedő szervezetek vehetnek részt. A támogatásra elektronikus úton, január végétől lehet pályázni. Egyének közvetlenül nem pályázhatnak, nekik pályázó egyetemekhez, középiskolákhoz vagy más pályázó szervezetekhez kell fordulniuk.

„Az Erasmus+ program beindítása végső szakaszába érkezett, most a végrehajtás következik. Minden szervezetet arra bíztatok, alaposan tanulmányozza a program útmutatóját, hogy minden szempontból felkészülten tudjon pályázni, amint az online pályázati eljárás megkezdődik. Az Erasmus+ költségvetési kerete 40%-kal nőtt, ami azt jelenti, hogy több mint 4 millióan – köztük diákok, gyakornokok, tanárok és önkéntesek – fognak az elkövetkező hét évben ösztöndíjban részesülni” – nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos.

Az Erasmus+ keretében összesen 1,8 milliárd EUR fog rendelkezésre állni az alábbi célokra:
 • A diákok, gyakornokok, tanárok és egyéb oktatói személyzet, csereprogramban részt vevő fiatalok, ifjúsági vezetők és önkéntesek mobilitási lehetőségeinek ösztönzése. A tanulási mobilitási projektekre vonatkozó pályázatok benyújtási határideje 2014. március 17. 
 • Az oktatási, képzési és ifjúságpolitikai intézmények, illetve szervezetek és a munka világa közötti partnerségi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése. A jelentkezési határidő 2014 áprilisa. 
 • Az oktatási, képzési és ifjúságpolitikai reformhoz szükséges párbeszéd és adatgyűjtés támogatása.
 • A konzorciumok, koordináló szervezetek és csoportok több szervezet nevében egyetlen pályázatot nyújthatnak be.
 • Az egyetemek és képzési intézmények mellett most először az új innovatív partnerségek is támogatásban részesülnek: az ún. tudásfejlesztési szövetségek és ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek az oktatás és a munka világa közötti szinergiák kiépítésére hivatottak azáltal, hogy a felsőoktatási intézmények, a képzést nyújtó szolgáltatók és a vállalkozások számára lehetővé teszik az innováció és a vállalkozási készség előmozdítását, valamint új tantervek és képesítések kidolgozását a készségek terén mutatkozó hiányosságok kezelésére.
 • A sport területén az olyan transznacionális projektek állnak a középpontban, amelyek a közösségi szervezett sporttevékenység támogatására, a határokon átnyúló kihívások – például a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása, a dopping, az erőszak és a rasszizmus – kezelésére, valamint a jó kormányzás, a nemek közötti egyenlőség, a társadalmi befogadás és az életkortól független testmozgás ösztönzésére irányulnak.
Háttér
Az Erasmus+ program útmutatója minden egyes tevékenységre vonatkozóan részletes információt ad a célkitűzésekről, prioritásokról és finanszírozási lehetőségekről, többek között a pályázatokkal és a kiválasztási eljárással kapcsolatos technikai részletekről, valamint az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív előírásokról.

Az Erasmus+ program magába olvasztja az összes jelenlegi uniós oktatás-, szakképzés- és ifjúság-támogatási rendszert, köztük az egész életen át tartó tanulás programját (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), a „Fiatalok lendületben” programot, és öt nemzetközi együttműködési programot (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal folytatott együttműködési program). Ez az első alkalom, hogy a program keretében a sport támogatására is lehetőség nyílik. Az integrált programnak köszönhetően így egyrészről a pályázók jobban átláthatják a rendelkezésre álló ösztöndíj-lehetőségeket, másrészről az egyszerűsödő rendszerben hozzájutni is könnyebb lesz az ösztöndíjakhoz.

Az Erasmus+ program indulásakor közel hatmillió fiatal van munka nélkül az EU-ban – arányuk egyes országokban meghaladja az 50%-ot. Ugyanakkor több mint 2 millió állás van betöltetlenül, és a munkáltatók egyharmada saját bevallása szerint nehezen talál megfelelő képzettségű munkaerőt. Mindez jelentős készséghiányt jelez Európában. Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni ezt a hiányt, hogy külföldi tanulási, képzési, tapasztalatszerzési és önkéntesi lehetőséget biztosít a résztvevőknek.

A tanítási és tanulási módszerek javításának, új tantervek kidolgozásának, valamint az oktatási szakemberek és az ifjú munkavállalók szakmai fejlődésének támogatása révén – beleértve az oktatás és a munka világa közötti szorosabb együttműködést is – javulni fog az európai oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási szervezetek és rendszerek minősége és relevanciája.

A 2014 és 2020 közötti időszakra rendelkezésre álló 14,7 milliárd eurós költségvetés számol a jövőben várható infláció mértékével és a jelenlegi forrásokhoz képest 40%-os növekedést jelent. A program várhatóan további forrásokat fordíthat majd a nem uniós országokra kiterjedő felsőoktatási mobilitásra és kapacitásépítésre; az ezirányú tárgyalások lezárása 2014-ben várható.

A következő lépések

Kérjük az érdeklődő szervezeteket, hogy olvassák el a program útmutatóját, amelyből többet megtudhatnak a különböző finanszírozási lehetőségekről. A pályázatokat (legtöbbször elektronikus úton, webes űrlap kitöltésével) az érintett tagállam nemzeti ügynökségéhez vagy az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

További információ:


A program útmutatója és a pályázati felhívás

2013. december 11.

Karácsonyi Főzőbuli - meghívó - 2013. december 13., péntek


MEGHÍVÓ

Karácsonyi Főzőbuli 
 • Szereted a jó társaságot? 
 • Szeretsz sütni-főzni és közben jókat beszélgetni? 
 • Szeretsz finomakat enni? 
Igen? Köztünk a helyed. 
Szeretettel várunk a Nőtárs Alapítvány Karácsonyi Főzőbuliján. 

Időpont: 2013. december 13., péntek 9-12 óra

Helyszín: Salt 'n' Pepper Konyhastúdió (ahol a Nőnapon is voltunk).
Cím: 1133 Budapest, Váci út 112. (az Árpád híd pesti hídfőjénél, a sárga buszok végállomása mellett) Honlap és térkép: http://saltnpepper.hu/elerhetoseg

A részvétel a Nőtárs Angolklub, Angolórák, Nőicégek Műhely, Lean In Budapest Klub résztvevői, az alapítvány önkéntesei, támogatói, szakértői és vendégei részére ingyenes. (mindenki mástól ezer forint résztvételi díjat kérünk a helyszínen)

Kérjük, hogy csak 4 fő részére hozzál ételt vagy alapanyagot sütéshez/főzéshez.

Megkérünk, hogy a létszámtervezéshez töltsd ki az alábbi jelentkezési adatlapot.
Köszönjük.

Szeretettel várunk.
Nőtárs Alapítvány

 

2013. december 1.

Felhívás: Karácsonyi adománygyűjtés nőknek - 2013. december 10., kedd

Nőtárs a Nélkülöző Nőkért

Kérjük, csatlakozzon a Nőtárs Alapítvány Karácsonyi adománygyűjtés kezdeményezéséhez.

A Nőtárs Alapítvány „Nőtárs a Nélkülöző Nőkért” elnevezésű karácsonyi adománygyűjtést rendez, mely idén első alkalommal kerül megrendezésre 2013. december 10-én (kedd) 8.00 órától 20.00 óráig, helyszín: Budapest V., Károly krt. 16. kapu (a belépéshez a Nőtárs feliratú kaputelefont kell használni, az udvarban a jobb oldali irodában leszünk) (Térkép)

„Nőtárs a Nélkülöző Nőkért”- ez a sokszínű tevékenységünket kifejező jelmondat magában foglalja egész munkánkat átható törekvésünket: a nélkülöző nők nehézségeik enyhítése mellett sorsfordító esélyt, kitörési pontot szeretnénk nyújtani a nők számára azzal, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek. Idén karácsonyra cselekvő szeretettel tegyünk együtt a hiányt szenvedő, nélkülöző nők támogatására!
A Nőtárs Alapítvány együttműködő partnere a Magyar Üzletasszonyok Egyesülete.

Hogyan segíthet? 

A következőkre gondolunk: Tiszta, újszerű, kinőtt női vagy gyermek felsőruházat adományozása. Cipőt higiéniai okokból nem kérünk. Akár megunt, feleslegessé vált játékokkal, könyvekkel is örömet szerezhetünk. A segítés módja lehet hűtést nem igénylő hosszú lejáratú élelmiszerek adományozása is.
Nem akarjuk Önt kiadással terhelni, de akinek anyagi helyzete megengedi, vásárlási utalvány - a legkülönfélébb vásárlási lehetőséggel - formájában is adományozhat. Kellemes meglepetés lehet, ha nem csupán magunkat ajándékozzuk meg egy-egy kulturális programra jogosító jeggyel, hanem nőtársunkat is, akinek erre nélkülünk nem nyílik lehetősége.

Szervezetek felé is nyitottak vagyunk felajánlásaikra. A következő dolgok adományozását javasoljuk: vásárlási utalványok, kulturális programokra jogosító jegy, fodrászat, kozmetika, wellness szolgáltatások, stb.

Kikhez jut el adománya? 
 • Borostyánvirág Alapítvány, Kaposvár 
  A Borostyánvirág Alapítvány 1997. áprilisában alakult azzal a céllal, hogy segítse a támogató családdal nem rendelkező, kisgyermekes, fiatal anyákat. Az alapítvány egy intézményt tart fent, a Borostyánvirág Anyaotthont, amely 1998. március 1-jén nyitotta meg kapuit. A Borostyánvirág Anyaotthon családok átmeneti otthonaként működik, csak gyermekeket és anyákat fogad az ország egész területéről. 11 lakószobában összesen 34 főt tudunk egyidejűleg elhelyezni.
 • Lea Alapítvány, Budapest 
  A Lea Alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekvállalás időszakában (várandósan vagy kisbabával) krízisbe került fiatal nőknek és gyermekeiknek, hogy a babák megszülethessenek és lehetőség szerint édesanyjukkal nőjenek fel.
  Az alapítvány a Lea Otthon támogatásán túl a célcsoporthoz tartozó olyan krízisbe került anyáknak is nyújt segítséget, akiknek nincs anyaotthoni ellátásra szükségük. A krízisvonalon jelentkező bajba jutottak jogi, mediációs, tanácsadási segítséget kapnak.
 • Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat, Diósd 
  A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat küldetése, hogy segítő kezet nyújtson azoknak, akik gyermekeikkel krízishelyzetbe kerülnek és el kell hagyniuk otthonukat. Négy otthont működtetnek, amely 145 fő gyermek és felnőtt befogadására alkalmas. Az intézményeikben 24 órában nyújtanak segítséget.
  A lakhatást 12+6 hónapig tudják biztosítani, amelynek feltétele, hogy a szülő rendszeres munkát vállaljon, saját betétkönyvet nyisson és takarékoskodjon, amely azért fontos hogy a kiköltözéshez szükséges pénzügyi alapokat meg tudják teremteni. 
 • Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest Zuglói Csoport 
  A Nagycsaládosok Országos Egyesülete - Szövetség (NOE) 1987-ben alakult. Az Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.
  A NOE tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.
  Az egyesületnek jelenleg kb. 14.000 család a tagja, akik közvetlenül vagy tagegyesületen keresztül tartoznak a NOE-hoz. Szerte az országban több mint 250 helyi közösségünk tevékenykedik. Hét regionális központunk működik.
  • Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület, Pécs 
   Az egyesület 2004-ben azért jött létre, hogy segítse a roma nőket családi és társadalmi szerepeikben: hátrányos helyzetüket ellensúlyozandó támogatni kívánjuk őket szociális, jogi, mentálhigiénés tanácsadással és a közéletben való szereplésük elősegítésével, elsősorban az érdekérvényesítés, érdekképviselet, főként a roma nők  szerepeire, lehetőségeikre, megerősítésére, a családjuk és közösségeiken belül való szerepük minél hatékonyabb megélésére fókuszálva.
  Hogyan jelentkezhet? 

  Azért, hogy felkészülhessünk dobozokkal és szállítóeszközökkel, melyek az adományoknak a kiválasztott szervezetekhez való eljuttatásához szükségesek, megkérjük az alábbi adatlap kitöltésére.

  Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat és várjuk felajánlását. 
  Nőtárs Alapítvány kuratóriuma és önkéntesei
  E-mail: sarkozyildiko[kukac]notars.hu


  2013. november 30.

  Nőtárs Angolórák 2013-ban még 2x2 alkalommal

  MEGHÍVÓ

  Nőtárs Angolórákat 2013-ban még 2x2 alkalommal tartunk decemberben, utána egy meglepetéssel zárjuk az évet. 

  Rita kedden este: december 3-án és 10-én 18 órától várja angol tanulóit.
  Facebook csoportja: www.facebook.com/groups/angolorak

  Lilla pedig csütörtökön délelőtt: december 5-én és 12-én 10 órától.
  Facebook csoportja: www.facebook.com/groups/notarsangolorakcsutortok

  A részletek a regisztrációs adatlappal a Nőicégek.hu honlapon elérhetők, az alábbi link is oda vezet: www.noicegek.hu/p/notars-angolorak

  Utána ünnepelünk: Karácsonyi Főzőbulit tartunk. 
  2013. december 13., pénteken a Salt 'n' Pepper Konyhastúdióban leszünk 9 órától 12 óráig.
  A részvétel a Nőtárs Angolórák tanulói részére ingyenes.
  Jelentkezni a főzőbulira is a Nőicégek.hu honlapon lehet az online adatlap kitöltésével: www.noicegek.hu/p/karacsony

  Szeretettel várunk a Nőtárs Angolórákon és a Karácsonyi Főzőbulin,

  Üdvözlettel:
  Nőtárs Alaptvány Kuratóriuma

  2013. november 12.

  Lean In Budapest Klub indul


  Ismered Sheryl Sandberg nagy sikerű Túl kevés nő van a vezetőink között TED videóját (itt)amelyben a Facebook működési igazgatója megvizsgálja, miért ér fel kevesebb nő a szakmája csúcsára, mint férfi, és három hatásos tanáccsal látja el a nőket, akiknek célja az igazgatói iroda?

  Igen, ismered? Akkor örülni fogsz, hogy Sheryl Sandberg „Lean In. Women, Work, and the Will to Lead (itt)" könyve a Nőtárs Alapítvány kezdeményezésére és vele együttműködésben Magyarországon is megjelent „Dobd be magad. Nők több szerepben" címmel. Az angol nyelvű könyv 2013 tavaszán került az üzletekbe az Egyesült Államokban és fél év alatt egy millió példányt adtak el belőle a világon.

  Sheryl írja a könyvében: „A TED előadásról érkező valamennyi visszajelzés alátámasztotta, hogy folytatnom kell, amit elkezdtem: az áttörés érdekében beszélnem kell a nők ügyéről, és másokat is rá kell vennem, hogy emeljék fel szavukat. Ha beszélünk a témáról, átalakíthatjuk az emberek gondolkodásmódját, ennek hatására megváltozhat a viselkedésük, ami átalakíthatja a szervezeteket."

  A Nőtárs Alapítvány is úgy gondolja, hogy beszélni kell a nők ügyéről sokat és együtt, közösen. Ezért meghirdeti a nők és férfiak számára egyaránt nyitott Lean In Budapest Klubot.

  Neked szól ez a klub, ha
  • úgy érzed, nőként nem egyszerű érvényesülni az életben
  • Rád férne egy kis önbizalomnövelés
  • férfiként szeretnéd a társadat támogatni abban, hogy teljes életet éljen
  • láttad Sheryl beszédének videóját, és hatással volt Rád
  • még nem láttad a beszédet, de érdekel a téma
  • gyakran átéled azt, hogy túl sok szerepben kell megfelelned.

  A Lean In Budapest Klub vezetői:

  • Szabados Andrea vezetői coach, személyiségfejlesztő
  • Sárközy Ildikó a Nőtárs Alapítvány kurátora

  Az első klub estet 2013. november 14., csütörtökön 18 órától 20 óráig tartjuk.

  Helyszín: Hotel Ibis Budapest Centrum, a Ráday utca elején a Kálvin térnél.

  További információ és jelentkezés a Nőicégek.hu honlap Lean In menüpontjának alján található online regisztrációs adatlap  kitöltésével lehet. A következő link oda vezet: http://www.noicegek.hu/p/lean-in-klub.html

  2013. november 9.

  Sheryl Sandberg: Dobd be magad! (Lean In) Nők több szerepben - könyv

   Sheryl Sandberg a Facebook második embere. A Fortune többször beválasztotta az üzleti világ 50 legbefolyásosabb nője közé, a Time magazin szerint pedig egyike a világ 100 legbefolyásosabb emberének. 

   Sheryl Sandberg Lean In. Women, Work, and the Will to Lead könyve 2013 tavaszán jelent meg az Egyesült Államokban és fél év alatt egy millió példányt adtak el belőle a világon.
  A könyvet Magyarországon a Nőtárs Alapítvány kezdeményezésére és vele együttműködésben a HVG Kiadó jelentette meg a mai napon.

   Sheryl Sandberg: Dobd be magad! (Lean In) könyv megvásárolható Budapesten 
  Nőkongresszuson  (helyszín: Budapest Kongresszusi Központ)
  a Nőtárs Alapítvány standján 
  2013. november 11., hétfőn egész nap


  Sheryl Sandberg: Dobd be magad! (Lean In) Nők több szerepben - könyv

  A magyar kiadó 


  Ma már szinte kultikusnak tartott TEDTalk előadásában, amelyet eddig csaknem hárommillióan láttak, arról beszélt, hogy a nők – akarva-akaratlan – korlátozzák a saját karrierlehetőségeiket. Beszédében – és Lean In című könyvében -, arra bátorítja a nőket, hogy keressék a kihívásokat, merjenek kockáztatni, és ne szégyelljenek élvezettel haladni a céljaik felé, de emellett ne érezzék azt, hogy elhanyagolják a családjukat.

  A HVG Könyveknél hosszas vita előzte meg a Lean In magyar kiadását, bár a könyvet eddig 31 nyelvre fordították le, és a világon több mint 1 millió példányban kelt el. Előítéletekkel vettük kezünkbe a kötetet; nem bíztunk benne, hogy egy amerikai csúcsvezetőnő hiteles tanácsokat adhat a magyar nőknek. Tévedtünk: igazi hiánypótló könyvről van szó, amely mindenki számára hordoz inspiráló tartalmat.

  A nők helyzete 

  Harminc évvel az után, hogy az Egyesült Államokban a női egyetemi hallgatók aránya elérte az 50%-ot, az állami és a versenyszférában még mindig a férfiak vannak túlnyomó többségben a vezető pozíciókban.

  Magyarországon a nők még mindig a választási listák végén szerepelnek, a parlamentben alig 9% a női képviselők aránya, és a legnagyobb cégek vezető testületeiben is csupán 5% a nő. Röviden: az életünket leginkább befolyásoló döntésekbe a nőknek még mindig nincs ugyanolyan beleszólásuk, mint a férfiaknak, a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenséget még nem sikerült leküzdeni.

  Miről szól a könyv? 

  Sheryl Sandberg a társadalmi korlátok szerepét elismerve önvizsgálatra szólítja fel a nőket. Tapasztalatai és élményei alapján önkritikusan arra keresi a választ, mennyiben tehetnek erről saját maguk, és mi mindent kellene tenniük azért, hogy jobban bízzanak önmagukban, és ne húzódjanak háttérbe, amikor a tét, hogy bedobják magukat.

  Sandberg saját, személyes történetei mellett adatokkal és kutatási eredményekkel világítja meg a dolgozó nők életét és döntéseit övező kétségeket és előítéleteket. Őszintén mesél választásairól, tévedéseiről, és arról, hogy a mai napig megszenvedi a karrierjét és a családját érintő döntéseket.

  Hasznos, gyakorlati tanácsokkal látja el olvasóit, legyen szó tárgyalástechnikáról, mentorálásról vagy karrierépítésről; és arra buzdítja a nőket, hogy felejtsék végre el a „mindent egyszerre” mítoszát, hogy a szakmai sikerük ne akadályozza a személyes kiteljesedésüket.

  Ez a humorral és bölcsességgel megírt könyv elindítja az olvasót a saját fejlődésének útján. Nemcsak nőknek szól, hanem azoknak a férfiaknak is, akik szeretnének hozzájárulni egy igazságosabb társadalomhoz. Célja az, hogy átírja az eddigi közbeszéd forgatókönyvét: ne arról szóljunk, hogy mit nem tehetnek meg a nők, hanem arról, hogy mi mindenre képesek!

  A szerzőről

  Sheryl Sandberg korábban a Google alelnökeként dolgozott, illetve stábfőnök volt az Egyesült Államok pénzügyminisztériumában. Dolgozott tanácsadóként egy gazdaságkutató intézetnél, illetve kutatási asszisztensként a Világbanknál. Tagja a Facebook, a The Walt Disney Company, a Women for Women International, a V-Day és a ONE igazgatótanácsának, valamint ő a Lean In igazgatótanácsának elnöke.

  A Harvard Egyetemen szerzett közgazdaságtani diplomát, majd a Harvard üzleti karán elvégezte az MBA képzést. Sheryl jelenleg Észak-Kaliforniában él a férjével és két gyerekükkel.

  Sheryl Sandberg a könyv eladásából származó bevételt felajánlja a nőket támogató Lean In non-profit szervezetnek, valamint egyéb, nőket támogató, jótékonysági szervezeteknek.
  Lean In a Facebookon: facebook.com/leaninorg; a Twitteren:  @leaninorg

  Méltatások híres emberektől

     „Sheryl meg én 5 éve ülünk egymás mellett, és ez idő alatt szinte egyetlen nap sem múlt úgy, hogy ne tanultam volna tőle valamit. 

  Hihetetlenül eszes nő, aki képes a legbonyolultabb folyamatokat is átlátni, és a legnehezebb problémákra is megoldást találni. 

  Ebben a könyvben Sheryl egyesíti mindazt, amihez remekül ért: összegzi az információkat és kihozza az emberekből a legjobbat. 


  Írása okos, őszinte és humoros. Szavai segítenek az olvasóknak – főleg a férfiaknak – jobb és hatékonyabb vezetővé válni.”


  Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és vezérigazgatója

      „Sheryl gyakorlati tanácsokat ad ahhoz, hogyan kezeljük és győzzük le a karrierépítés mászókáján elénk bukkanó akadályokat. 

  A könyv olvasása közben hol egyetértően bólogattam, hol hangosan kacagtam. 

  Ez egy remekül megírt, szellemes, őszinte és tartalmas olvasmány nők (és férfiaknak) – valamennyi korosztálynak.”

  Condoleezza Rice, az Egyesült Államok egykori külügyminisztere

     „A kulcs, amely kitárja a legmakacsabb ajtókat is, már a kezünkben van. Sheryl könyve arra emlékeztet minket, hogy magunkban keressük, mert ott találhatjuk meg a nagyszerűséget.”

  Alicia Keys

      „Akinek tetszett Sheryl Sandberg fantasztikus TEDTalk előadása, amely arról szólt, hogy miért ilyen kevés a női vezető; vagy, aki egyszerűen csak úgy van vele, mint én is, hogy az üléstermekben is egyenlőségnek kell lennie, annak szól ez a könyv. 

  A Facebook igazgató Sheryl Sandberg első kézből tapasztalta meg, miért jó – a cégeknek és a társadalomnak is –, ha több nő kerül vezető szerepbe. 

  Ez a könyv alapmű mindenkinek, aki igazságot akar tenni ebben az egyenlőtlenségben”

  Sir Richard Branson, a Virgin Group elnöke

     „Ez a könyv ambiciózus kihívások elé állítja a nőket: teremtsünk meg egy olyan életet, amilyenre vágyunk, váljunk vezetővé a munkánkban, legyünk társak otthon, és legyünk nőtársaink hősei.

  De Sheryl gyakorlati tanácsokat is ad ahhoz, hogy a XXI. századi nők hogyan tudnak megfelelni ezeknek a kihívásoknak.

  Remélem, hogy generációm nőtagjai – és férfijai – elolvassák ezt a könyvet, és segítenek nekünk felépíteni a vágyott életet és a vágyott világot.”

  Chelsea Clinton

     „Lebilincselően őszinte, nagy gondossággal, odaadással és kellő öniróniával megírt könyv.

  Kötelező olvasmány azoknak, akik vezetőként kívánnak érvényesülni, de életre szóló útmutató azoknak is, akik más területen szeretnének sikereket elérni.”

  Liptay Gabriella marketing- és kommunikációs igazgató, Libri Csoport

     „Ez a humorral és bölcsességgel megírt könyv nemcsak nőknek szól, hanem azoknak a férfiaknak is, akik szeretnének hozzájárulni, hogy valóban lelkiismeret-furdalás nélkül megvalósíthassuk önmagunkat.”

  Schell Judit színésznő

     „Sheryl könyve segít, hogy tudatosabban éljünk és dolgozzunk, meglássuk a lehetőségeket, valós értékükön kezeljük képességeinket és sikereinket, és emelt fővel tudjuk fogadni a jól megérdemelt elismerést.”

  Fekete Erika képzési és fejlesztési igazgató, Citibank

  Forrás: HVG

  2013. november 5.

  Újra közösségi tanácsadás szakértői támogatással - 2013. november 14., csütörtök

  Meghívó - folytatjuk

  Nőicégek Műhely
  Közösségi Tanácsadás Szakértői Támogatással
  2013. november 14., csütörtök

  Cégtulajdonos vagy vállalkozást szeretne indítani? Jogi, pénzügyi, értékesítési, marketing vagy karrier kérdésekben személyre szabott tanácsokra van szüksége? Ha igen, jöjjön el minden hónap második csütörtökén 12,30 órakor a Nőicégek Műhelybe. A második közösségi tanácsadást 2013. november 14. tartjuk. 

  Miért közösségi tanácsadás?

  Üzleti kérdéseire, ötleteire, problémáira a műhelymunka első részében a többi résztvevő cégtulajdonostól kérhet tanácsokat, tapasztalatokat, megoldási javaslatokat, jó gyakorlati példákat.

  Miért szakértői támogatással? 

  A műhely második részében a meghívott szervezetfejlesztési, pénzügyi, értékesítési, marketing, jogi és karrier szakértők adnak tanácsokat a résztvevőknek.

  Kik a szakértők? 
  • Bíró Gizella, pénzügyi és adózási tanácsadó
  • Dr. Gyevi Tóth Judit, ügyvéd 
  • Joó Zsuzsanna, karriertanácsadó, karrier coach - ÚJ
  • Sárközy Ildikó, marketing tanácsadó
  • Solti Csilla, értékesítési tanácsadó
   Érdekli? Igen?

  Jöjjön el, találkozzon velünk.
  Ismerje meg új módszerünket.
  Tegye fel kérdéseit, mondja el üzleti gondjait.
  Hallgassa meg ötleteinket, javaslatainkat, tanácsainkat.

  Mikor? 

  A Nőicégek Műhely második közösségi tanácsadását 2013. november 14., csütörtökön 12,30 órától 15,30 óráig tartjuk. Regisztráció 12 órától. Kezdés 12,30 órakor. Kötetlen beszélgetés 15,30 óra után.

  Hol?

  A rendezvény helyszíne: Hotel Ibis Budapest Centrum
  Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 6. (a Kálvin térnél)

  Mennyi a részvételi díj? 
  • 1.000 Ft/alkalom előreutalással  (távszámlát küldünk emailben a regisztráció után),
  • 1.500 Ft/alkalom helyszínen történő fizetéssel 
  A Nőtárs Alapítvány bankszámlaszáma: OTP 11719001-20349156

  Regisztrálni a Nőicégek.hu honlap Műhely oldalának alján található online adatlap kitöltésével lehet, ahova az alábbi link is vezet.
  www.noicegek.hu/p/noicegek-muhely.html

  Szeretettel várjuk. Kérdéseire szívesen válaszolunk.

  Nőtárs Alapítvány
  Email: sarkozyildiko[kukac]notars.hu 

  2013. október 9.

  Nőicivil Műhely - Vezetési leckék a hatékonyabb működés érdekében, 2013. október 15., kedd

  A Nőtárs Alapítvány a civil szervezetek működését segítő előadásokat szervez a Nőicivil Műhely keretében a témákat legjobban ismerő szakemberek felkérésével. A 2013. őszi előadások célja a vezetőfejlesztés és szervezetfejlesztés. Az előadásokra civil szervezetek vezetőit várjuk. 

  MEGHÍVÓ 

  VEZETÉSI LECKÉK A HATÉKONYABB MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN. 
  VEZETŐFEJLESZTÉS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A NŐI CIVIL SZERVEZETEK VEZETŐINEK 

  4 előadás és konzultáció 2013. októberben és novemberben

  Létezik-e olyan módszer, melynek segítségével nem csupán fejleszthetjük saját vezetői eszköztárunkat, de egyúttal gördülékenyebbé tehetjük a szervezet működését, a mindennapi problémák megoldását, és ezzel tudatosan elősegíthetjük a szervezet céljainak elérését? Ha igen, hogyan lehet ezt alkalmazni a mindennapjainkban?

  Gyakorlati módszerek, működő eszközök

  1. előadás: Asszertív kommunikáció: kulcs az érdekeink érvényesítéséhez
  2. előadás: Hogyan tudom eredményesen kezelni a szervezetnél felmerülő konfliktusokat?
  3. előadás: Célok a szervezet mindennapjaiban
  4. előadás: Hogyan tudom motiválni a szervezet munkatársait és az önkénteseket?

  A gondolatébresztő előadást minden alkalommal interaktív beszélgetés követi. A beszélgetés célja, hogy a résztvevők a nemzetközi trendek megismerésével és a tapasztalataik kölcsönös megosztásával új megoldásokat találjanak saját helyzetük optimalizálására.

  A beszélgetés során arra fogunk törekedni, hogy a résztvevők az elhangzottak alapján a saját optimális megoldásukat találják meg.
  A résztvevőket arra kérjük, hogy nyitottságukat és aktivitásukat feltétlenül hozzák magukkal.

  Szakértő előadóSzabados Andrea ACC, Vezetői és üzleti coach 
  További információ az előadóról: www.a-coaching.hu

  Időpontok: 
  • 2013. október 15., kedd 9-12 óra 
  • 2013. október 22., kedd 9-12 óra 
  • 2013. november 5., kedd 9-12 óra 
  • 2013. november 19., kedd 9-12 óra
  Helyszín: MagNet Közösségi Ház, 1062 Budapest, Andrássy út 98.
  (Közlekedés: M1 sárga földalattival: a  Bajza utca és Kodály Körönd megálló között) (térkép)

  Regisztrációs díj:
  • 8.500 Ft / fő / alkalom előre utalással (alanyi adómentes) - távszámlát küldünk emailben  
  • 13.500 Ft / fő / alkalom helyszínen fizetéssel (alanyi adómentes)
  A résztvevők létszáma 6-12 fő. 

  REGISZTRÁCIÓ néhány sorral lejjebb vagy erre a linkre kattintva.

  A Nőtárs Alapítvány mindent megtesz azért, hogy a meghirdetett program megvalósuljon. Rajta kívül álló események azonban szükségessé tehetik annak módosítását.

  2013. szeptember 28.

  Nőtárs Angolórák már két helyen és időpontban Budapesten októbertől

  MEGHÍVÓ 

  NŐTÁRS ANGOLÓRÁK ÚJRAKEZDŐKNEK ÉS KEZDŐKNEK

  Mert angolul érteni, beszélni, írni és olvasni tudni kell. Te is így gondolod? 
  Ha igen, szeretettel várunk a kezdőknek szóló Nőtárs Angolórákra

  Mit szeretnénk elérni?
  A Nőtárs Angolórák célja, hogy támogassa és megerősítse a nőket az angol nyelv tanulásában. Az órákon az angol megértésének, a szókincs bővítésének és a beszédkészségnek a fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak.

  Mit csinálunk az angol órákon?
  A Nőtárs Angolórákon olvasunk, videókat vagy hangfelvételeket hallgatunk, játszunk a szavakkal és egyre többet angolul beszélgetünk.

  Milyen szintű angoltudás szükséges?
  Az angol órákra kezdőket és újrakezdőket várunk.

  Ki vezeti az angol órákat?
  A Nőtárs Angolórákat az alapítvány önkéntesei: Rita és Márta vezetik.
  • Rita férje külföldi, így privát környezetében napi szinten használja az angolt, munkahelyén titkárnőként hosszú ideje angol nyelven dolgozik. 
  • Márta elsősorban magántanítványoknak ad angol órákat, emellett főiskolai angol tanári gyakorlata is van.
  Mikor vannak az angol óra napok?
  • Rita az angol óráit minden héten kedden este tartja 18 órától 21 óráig  Budapesten a Best Western Hotel Orionban.
  • Márta pedig minden héten csütörtökön délelőtt 10 órától 13 óráig tart angol órákat Budapesten az Andrássy úton a Magnet Közösségi Házban.
  A 2013. októberi angol óra napok:

  Rita angol órái:
  • 2013. október 8., kedd 18-21 óra
  • 2013. október 15., kedd 18-21 óra
  • 2013. október 22., kedd 18-21 óra
  • 2013. október 29., kedd 18-21 óra
  Márta angol órái: 
  • 2013. október 17., csütörtök 10-13 óra
  • 2013. október 24., csütörtök 10-13 óra
  • 2013. október 31., csütörtök 10-13 óra
  Hol a helyszín? 
  A Nőtárs Angolórákat két helyen tartjuk Budapesten:

  kedd esténkéntBest Western Hotel Orion - 1013 Budapest, Döbrentei utca 13.
  (a 18, 19, 41 villamosok megállói a Döbrentei térnél) térkép

  csütörtök délelőttönkéntMagnet Közösségi Ház - 1062 Budapest, Andrássy út 98.
  (földalattival a Bajza utca és a Kodály Körönd megállók között félúton)
   Mennyi a regisztrációs díj?
   A Nőtárs Angolórákon 2013. októberben ingyenes a részvétel, nincs regisztrációs díj.

   Mi a jelentkezés módja?
   A Nőtárs Angolórákra jelentkezni az alábbi online adatlap kitöltésével lehet. 

   2013. szeptember 26.

   Meghívó: Közösségi tanácsadás szakértői támogatással - 2013. október 10., csütörtök

   Meghívó

   Nőicégek Műhely
   Közösségi Tanácsadás 
   Szakértői Támogatással

   Cégtulajdonnal rendelkezik? Vállalkozást szeretne indítani? Szervezetfejlesztési, pénzügyi, értékesítési, marketing, jogi vagy vezetésfejlesztési kérdésekben személyre szabott tanácsokra van szüksége? Ha igen, jöjjön el minden hónap második csütörtökén 12,30 órakor a Nőicégek Műhelybe. Az első közösségi tanácsadást 2013. október 10. tartjuk.

   Miért közösségi tanácsadás?

   Üzleti kérdéseire, ötleteire, problémáira a műhelymunka első részében a többi résztvevő cégtulajdonostól kérhet tanácsokat, tapasztalatokat, megoldási javaslatokat, jó gyakorlati példákat.

   Miért szakértői támogatással? 

   A műhely második részében a meghívott szervezetfejlesztési, pénzügyi, értékesítési, marketing, jogi és vezetésfejlesztési szakértők adnak tanácsokat a résztvevőknek.

   Kik a szakértők? 
   • Dr. Gyevi Tóth Judit, ügyvéd
   • Katona Melinda, szervezetfejlesztési tanácsadó
   • Sárközy Ildikó, marketing tanácsadó
   • Solti Csilla, értékesítési tanácsadó
   • Szabados Andrea, vezetésfejlesztési tanácsadó
   • (egyeztetés folyamatban), pénzügyi tanácsadó
   Érdekli? Igen?

   Jöjjön el, találkozzon velünk.
   Ismerje meg új módszerünket.
   Tegye fel kérdéseit, mondja el üzleti gondjait.
   Hallgassa meg ötleteinket, javaslatainkat, tanácsainkat.

   Mikor? 

   A Nőicégek Műhely első közösségi tanácsadását 2013. október 10., csütörtökön 12,30 órától 15,30 óráig tartjuk. Regisztráció 12 órától. Kezdés pontosan 12,30 órakor. Kötetlen beszélgetés 15,30 óra után.

   Hol?

   A rendezvény helyszíne: Hotel Ibis Budapest Centrum, cím: 1092 Budapest, Ráday u. 6. (a Kálvin térnél)

   Mennyi a részvételi díj? 

   Az első alkalommal ingyenes a részvétel, csak regisztrációt kérünk az alábbi adatlap kitöltésével.

    

   2013. szeptember 5.

   A második év indul a Nőtárs Angolklubban

   A szép, hosszú nyár után most pénteken, szeptember 6. folytatjuk a Nőtárs Angolklubot. A második évet indítjuk. 

   Kíváncsian várjuk beszámolódat, hogyan telt a nyarad, mit csináltál, merre jártál. És biztosan téged is érdekelnek a többiek nyári élményei. Jó lesz újra találkozni.

   A beszélgetésünk második részéhez egy nagyon érdekes és az angol nyelvhez kapcsolódó TED videót választottunk. Egy 30 éve az arab országokban angolt tanító tanárnő mondja el gondolatait a nyelvekről és az emberekről. Szép angolsággal és sok vidámsággal, mindössze 10 percben.

   TED video 
   Patricia Ryan: Don't insist on English!
   Itt éred el:
   www.ted.com/talks/patricia_ryan_ideas_in_all_languages_not_just_english

   Szeretettel várunk a szokott helyen és időben.

   A 2013. szeptemberi angol klubnapok:
   • 2013. szeptember 6., péntek 9-12 óra
   • 2013. szeptember 13., péntek 9-12 óra
   • 2013. szeptember 20., péntek 9-12 óra
   • 2013. szeptember 27., péntek 9-12 óra
   Hol a helyszín? 
   A Nőtárs Angolklub helyszíne: Pesti Vendéglő, 1092 Budapest, Ráday utca 11. (a Kálvin térnél) (térkép)

   Friss, finom pogácsával vagy szendviccsel kínálunk itt a szünetben. A többi dolog fogyasztása önköltséges, melyet a résztvevőknek az étterem Nőtárs kedvezménnyel nyújtja.

   Mennyi a regisztrációs díj?
   A Nőtárs Angolklub regisztrációs díja --
   • havi bérlet 4.000 Ft (= 4 alkalom x 1.000 Ft/alkalom) előreutalással (távszámlát küldünk emailben a regisztráció után)
   • 1.500 Ft/alkalom előreutalással (távszámlát küldünk emailben a regisztráció után),
   • 2.000 Ft/alkalom helyszínen történő fizetéssel
    A Nőtárs Alapítvány önkénteseinek a részvétel ingyenes.

    Mi a jelentkezés módja?
    A Nőtárs Angolklubba jelentkezni az alábbi online adatlap kitöltésével lehet. A fizetős résztvevők létszáma legfeljebb 15 fő egy-egy alkalommal. 

    2013. szeptember 4.

    Women of Excellence Award 2013

    What makes a woman a successful entrepreneur? Creativity? Self-confidence? Innovative mindset? Flexibility? Reliability? Or all of the above? The goal of the Women of Excellence Award 2013 is to find the answer by recognizing women who run their own successful business. If you know a successful female entrepreneur who deserves recognition, please nominate her for
    the Women of Excellence Award!


    Following the success of the past diversity conferences, AmCham will organize the Seventh Annual Conference on Diversity on November 13, 2013. In line with this, AmCham initiated the Women of Excellence Award, this year with a special focus on excellence in Successful Female Entrepreneurs.
    What makes a woman a successful entrepreneur? Creativity? Self-confidence? Innovative mindset? Flexibility? Reliability? Or all of the above? The goal of the Women of Excellence Award 2013 is to find the answer by recognizing women who run their own successful business.

    If you know a successful female entrepreneur who deserves recognition, please nominate her for
    the Women of Excellence Award!

    The winner of the award will receive a custom-made one-of-a-kind rekavago bag.

    Winners of the Award in previous years:
    AmCham Women of Excellence Award in 2012 - Young Achievers: Szilvia Gyurkó, advocacy director of UNICEF Hungary
    AmCham Women of Excellence Award in 2011 - Excellence in Leadership: Ildikó Szűts, communications director and the chairman's advisor, OTP Bank
    AmCham Women of Excellence Award in 2010 - Excellence in Work-life Ballance: Csilla Vizvári, CEO, IRMÁK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

    Head of the jury:
    • Heal Edina, a Google magyarországi vezetője; AmCham Igazgatótanácsi tagja
    Members of the jury:
    • Péter Dávid, CEO, AmCham
    • Evelin Ducsai, Country Operations & Technology Head, Citibank Hungary
    • Norbert Fogarasi, Managing Director, Morgan Stanley
    • Szilvia Gyurkó, advocacy director, UNICEF Hungary; winner of the AmCham Women of Excellence Award 2012
    • Zsolt Mayer, Corporate Affairs Director, MARS Hungary
    • Áron Szekeres, Company Lawyer and Union Liaison, Jabil Circuit Hungary
    • Réka Vágó, shoe designer; creative partner of the Award
    • János Vecsenyi, professor, Budapest Corvinus University, Budapest University of Technology and Economics
    • Éva Virág, Head of Business Development, Aon Hewitt
    Important information:
    The jury would like to emphasize that the personal participation of the Winner at the November 13 award ceremony is a precondition of the presentation of the award.

    Sponsors of the award and the conference are not allowed to nominate.

    You can send your nomination via e-mail (kivalosag@amcham.hu) or postal service (Amerikai Kereskedelmi Kamara, 1365 Budapest, Pf. 741.) before 1 October, 2013.

    Nomination sheet here

    AmCham Női Kiválóság Díj 2013 pályázat

    Eredményes Női Vállalkozók: Mi kell a nőnek a sikerhez?

    Az AmCham hetedik alkalommal rendezi meg az éves Esélyegyenlőségi konferenciát 2013. november 13-én. Ehhez kapcsolodóan idén negyedik alkalommal adjuk át az AmCham Nõi Kiválósági Díjat, amelynek témája: Eredményes Női Vállalkozók.


    Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy egy nő sikeres legyen vállalkozóként? Kreativitás? Magabiztosság? Kitartás? Felkészültség? Rugalmasság? Ezeknek a különleges elegye? Erre keressük idén a választ az Amerikai Kereskedelmi Kamara Női Kiválóság Díj pályázatán, melyet 2010 óta adunk át olya sikeres nőknek, akik példaképek lehetnek mások számára.

    Ha ismer olyen női vállalkozót, aki bele mert vágni egy saját vállalkozásba és megvalósította álmait, kérjük, jelölje az Amerikai Kereskedelmi Kamara Női Kiválóság Díjára!

    A nyertes az elismerés mellett egy egyedi, személyesen az ő számára tervezett és elkészített rekavago táskával lesz gazdagabb.

    A díj korábbi győztesei:
    AmCham Női Kiválósági Díj 2012 - Teljesítmény fiatalon: Gyurkó Szilvia, az UNICEF gyermekjogi igazgatója
    AmCham Női Kiválósági Díj 2011 – Kiválóság a vezetésben: Szűts Ildikó, az OTP Bank vezérigazgatói tanácsadója és kommunikációs igazgatója
    AmCham Női Kiválósági Díj 2010 - Kiválóság a munkában és a magánéletben: Vizvári Csilla, ügyvezető, IRMÁK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft

    A zsűri elnöke:
    • Heal Edina, a Google magyarországi vezetője; AmCham Igazgatótanácsi tagja
    A zsűri tagjai:
    • Dávid Péter, az AmCham ügyvezető igazgatója
    • Ducsai Evelin, a Citi Magyarország operációs és technológiai vezetője 
    • Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley ügyvezetője
    • Gyurkó Szilvia, az UNICEF gyermekjogi igazgatója, az AmCham Női Kiválóság Díj 2012 győztese
    • Mayer Zsolt, a MARS Magyarország vállalati kapcsolatok vezetője
    • Szekeres Áron, a Jabil Magyarország jogtanácsosa
    • Vágó Réka, cipőtervező, a díj kreatív partnere
    • Vecsenyi János, a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjának igazgatója
    • Virág Éva, az Aon Hewitt üzletfejlesztési vezetője
    Fontos információk:

    A zsűri kéri a jelöléskor figyelembe venni, hogy a díj odaítélésének szükséges feltétele a díjazott részvétele a november 13-i díjátadó ünnepségen. A jelölés feltétele, hogy a jelölő ismerje a jelöltet, akit a nevezés tényéről értesítünk.

    A díj és a hozzá kapcsolódó konferencia támogatói nem állíthatnak jelöltet.

    A jelölő lap beküldésének módjai:
    E-mailben a lap alján található jelölő lap kitöltésével kizárólag a kivalosag@amcham.hu e-mail címre vagy
    Postai úton a lap alján található jelölő lap kitöltésével a következő címre: Amerikai Kereskedelmi Kamara, 1365 Budapest, Pf. 741.

    A jelölő lap beérkezési határideje 2013. október 1.