Megjelent az Erasmus+ útmutató, 1,8 milliárd eurós keret 2014-re

Az Európai Unió új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az Erasmus+ keretében forrásra pályázni kívánó szervezetek mától hozzáláthatnak pályázatuk elkészítéséhez. Az új Erasmus+ program útmutatóját, amely részletes információkat nyújt a pályázáshoz, itt találja. A programban az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén tevékenykedő szervezetek vehetnek részt. A támogatásra elektronikus úton, január végétől lehet pályázni. Egyének közvetlenül nem pályázhatnak, nekik pályázó egyetemekhez, középiskolákhoz vagy más pályázó szervezetekhez kell fordulniuk.

„Az Erasmus+ program beindítása végső szakaszába érkezett, most a végrehajtás következik. Minden szervezetet arra bíztatok, alaposan tanulmányozza a program útmutatóját, hogy minden szempontból felkészülten tudjon pályázni, amint az online pályázati eljárás megkezdődik. Az Erasmus+ költségvetési kerete 40%-kal nőtt, ami azt jelenti, hogy több mint 4 millióan – köztük diákok, gyakornokok, tanárok és önkéntesek – fognak az elkövetkező hét évben ösztöndíjban részesülni” – nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos.

Az Erasmus+ keretében összesen 1,8 milliárd EUR fog rendelkezésre állni az alábbi célokra:
  • A diákok, gyakornokok, tanárok és egyéb oktatói személyzet, csereprogramban részt vevő fiatalok, ifjúsági vezetők és önkéntesek mobilitási lehetőségeinek ösztönzése. A tanulási mobilitási projektekre vonatkozó pályázatok benyújtási határideje 2014. március 17. 
  • Az oktatási, képzési és ifjúságpolitikai intézmények, illetve szervezetek és a munka világa közötti partnerségi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése. A jelentkezési határidő 2014 áprilisa. 
  • Az oktatási, képzési és ifjúságpolitikai reformhoz szükséges párbeszéd és adatgyűjtés támogatása.
  • A konzorciumok, koordináló szervezetek és csoportok több szervezet nevében egyetlen pályázatot nyújthatnak be.
  • Az egyetemek és képzési intézmények mellett most először az új innovatív partnerségek is támogatásban részesülnek: az ún. tudásfejlesztési szövetségek és ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek az oktatás és a munka világa közötti szinergiák kiépítésére hivatottak azáltal, hogy a felsőoktatási intézmények, a képzést nyújtó szolgáltatók és a vállalkozások számára lehetővé teszik az innováció és a vállalkozási készség előmozdítását, valamint új tantervek és képesítések kidolgozását a készségek terén mutatkozó hiányosságok kezelésére.
  • A sport területén az olyan transznacionális projektek állnak a középpontban, amelyek a közösségi szervezett sporttevékenység támogatására, a határokon átnyúló kihívások – például a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása, a dopping, az erőszak és a rasszizmus – kezelésére, valamint a jó kormányzás, a nemek közötti egyenlőség, a társadalmi befogadás és az életkortól független testmozgás ösztönzésére irányulnak.
Háttér
Az Erasmus+ program útmutatója minden egyes tevékenységre vonatkozóan részletes információt ad a célkitűzésekről, prioritásokról és finanszírozási lehetőségekről, többek között a pályázatokkal és a kiválasztási eljárással kapcsolatos technikai részletekről, valamint az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív előírásokról.

Az Erasmus+ program magába olvasztja az összes jelenlegi uniós oktatás-, szakképzés- és ifjúság-támogatási rendszert, köztük az egész életen át tartó tanulás programját (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), a „Fiatalok lendületben” programot, és öt nemzetközi együttműködési programot (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal folytatott együttműködési program). Ez az első alkalom, hogy a program keretében a sport támogatására is lehetőség nyílik. Az integrált programnak köszönhetően így egyrészről a pályázók jobban átláthatják a rendelkezésre álló ösztöndíj-lehetőségeket, másrészről az egyszerűsödő rendszerben hozzájutni is könnyebb lesz az ösztöndíjakhoz.

Az Erasmus+ program indulásakor közel hatmillió fiatal van munka nélkül az EU-ban – arányuk egyes országokban meghaladja az 50%-ot. Ugyanakkor több mint 2 millió állás van betöltetlenül, és a munkáltatók egyharmada saját bevallása szerint nehezen talál megfelelő képzettségű munkaerőt. Mindez jelentős készséghiányt jelez Európában. Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni ezt a hiányt, hogy külföldi tanulási, képzési, tapasztalatszerzési és önkéntesi lehetőséget biztosít a résztvevőknek.

A tanítási és tanulási módszerek javításának, új tantervek kidolgozásának, valamint az oktatási szakemberek és az ifjú munkavállalók szakmai fejlődésének támogatása révén – beleértve az oktatás és a munka világa közötti szorosabb együttműködést is – javulni fog az európai oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási szervezetek és rendszerek minősége és relevanciája.

A 2014 és 2020 közötti időszakra rendelkezésre álló 14,7 milliárd eurós költségvetés számol a jövőben várható infláció mértékével és a jelenlegi forrásokhoz képest 40%-os növekedést jelent. A program várhatóan további forrásokat fordíthat majd a nem uniós országokra kiterjedő felsőoktatási mobilitásra és kapacitásépítésre; az ezirányú tárgyalások lezárása 2014-ben várható.

A következő lépések

Kérjük az érdeklődő szervezeteket, hogy olvassák el a program útmutatóját, amelyből többet megtudhatnak a különböző finanszírozási lehetőségekről. A pályázatokat (legtöbbször elektronikus úton, webes űrlap kitöltésével) az érintett tagállam nemzeti ügynökségéhez vagy az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

További információ:


A program útmutatója és a pályázati felhívás

Megjegyzések

Legolvasottabbak

Nők a vállalatok vezetőtestületeiben: a Bizottság javaslata szerint az elérendő cél 40%

Segítsd Te is 1%-kal a Nőtárs új programját

EP - A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban - 2012. március

Adatkezelési Tájékoztató

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van (Üzeneteddel elfogadod Adatkezelési Tájékoztatónkat.)

Név

E-mail *

Üzenet *