Célok

A Nőtárs Alapítvány küldetése, hogy a társadalomban és a gazdaságban a gyakorlatban is megvalósuljon a nők egyenlősége tudatos, jól informált, gender-szemléletű nők és férfiak által.

A Nőtárs Alapítvány célja, hogy civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és önkéntesekkel együttműködve a vállalkozónők és a civilnők számára Magyarországon és az Európai Unióban képzésekkel, rendezvényekkel, kiadványokkal, partnerkapcsolatokkal, tanácsadással, hálózatok működtetésével,  publicitásokon keresztül a nők vállalkozásait megerősítse és folyamatosan fejlessze, valamint tudatos, önérvényesítésre képes nők hálózatainak kialakításában és megerősítésében vegyen részt.

A Nőtárs Alapítvány Alapító okiratának részletei:

"IV. 1.1. Az Alapítvány konkrét céljai, feladatai:

1. a célcsoportjába tartozó hazai és a határontúli magyar női nonprofit szervezetek, a női kérdésekkel is foglalkozó civil szervezetek, egyéb női közösségek, azok tagjainak megerősítése, hatékony működésük elősegítése azért, hogy saját küldetésüket eredményesen és sikeresen tudják megvalósítani,

2. információáramlás és kapcsolatépítés, tapasztalatcsere és tapasztalatszerzés, együttműködés segítése hazai és nemzetközi szinten az előbbiekben említett szervezetek esetében, azok tagjai között, hogy hathatósan tudják a nők és férfiak közti esélyegyenlőségi érdekeket képviselni horizontális és vertikális szempontok alapján, az ún. gender mainstreaming  figyelembevételével is,

3. szükséges szemléletváltozás előidézése a nemi esélyegyenlőség terén, a társadalmi nemre (genderre) vonatkozó szempontokra való érzékenyítéssel, feminista és gender, nőtörténeti szakirodalom gyűjtésével, publikálásával, média megjelenésekkel offline és online módon azért is, hogy a magyar nők női identitása megerősödjön, a feminizmus megítélése objektívabbá váljon, s mindezek érdekében az állampolgárokat – nőket és férfiakat egyaránt – aktivizálni tudják a női közösségek, azok öntudatos tagjai,

4. női nonprofit hálózat, illetve hálózatok kialakítása és felépítése, amelyek hatékony eszközként szolgálják az előző pontokban felsoroltakat, illetve színteréül szolgálhatnak további, önálló női kezdeményezéseknek, érdekérvényesítő törekvéseknek úgy, hogy mind e közben felhasználjuk, megtanítjuk a legkorszerűbb infokommunikációs eszközök és technológiák alkalmazását offline és online módon egyaránt,

5. továbbá szoros kooperáció hasonló érdeklődésű hazai és nemzetközi intézményekkel és szervezetekkel, illetve a hasonló célú nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás, közös rendezvények szervezése a nemek esélyegyenlősége, civil menedzsment témakörében hazai és EU-vonatkozásokban egyaránt.

IV. 1.2. Vállalkozás

Az alapítvány másodlagosan vállalkozói tevékenységet folytathat, bevételt szerezhet. A tevékenységekhez szükséges költségeket úgy biztosítja, hogy szolgáltatásait önköltségen vagy piaci ár alatt nyújtja.
      
IV. 2. Az Alapítvány működési területe, szolgáltatásai, tevékenysége

IV. 2.1. Az Alapítvány működési területe Magyarország – legalább hét megyére kiterjedően országos jelleggel -, illetve a határontúli magyarság esetében, a későbbiekben pedig Európában és nemzetközileg végzi tevékenységét, nyújtja szolgáltatásait.

IV. 2.2. Az Alapítvány

A, nonprofit menedzsment témákban, civil és nemek közti esélyegyenlőségi jogi kérdésekben,

B, EU-kérdésekben, ezen belül kiemelten a nők és férfiak közötti társadalmi és gazdasági esélyegyenlőségével, a diszkriminált, illetve hátrányos helyzetű nők általános, illetve munkaerőpiaci helyzetével, a nők anyagi függetlenségének, önállóságának megteremtése, a nők gazdasági szerepének növelése, rehabilitációs foglalkoztatásával, valamint a civil szervezetekkel és eu-s pályázatírással kapcsolatos kérdésekben,

C, egyéb női közösségeknek szóló kulturális, ismeretterjesztő, hálózat- és kapcsolatépítő találkozókon, beszélgetéseken, ankétokon, kongresszusokon, szemináriumokon, workshopokon való részvétel, valamint ezek szervezése, lebonyolítása és működtetésével kapcsolatos szolgáltatások biztosítása, hazai és nemzetközi szakemberek meghívása, önkéntesek küldése,

D, a feminizmus múltjával, jelenével és jövőjével foglakozó, kulturális örökségbe is sorolható témákban

céljainak megfelelően a következő szolgáltatásokat nyújtja offline és  online (személyesen és  interneten keresztül) és az alábbi tevékenységeket végzi:

1. képzési programok, speciális módszertani anyagok kidolgozása, oktatási és demonstrációs anyagok készítése,

2. nevelés és oktatás, képesség- és készségfejlesztés kurzusok és szemináriumok  szervezése és lebonyolítása,

3. ismeretterjesztő előadások, kiállítások szervezése, kulturális és szabadidős tevékenység,

4. önsegítő, támogató csoportok szervezése, létrehozása,

5. tanácsadás, jogsegélyszolgálat, foglalkoztatás, igény esetén munkához jutás elősegítése,

6. médiamegjelenés (nyomtatott/írott sajtó, rádió, tévé, internet), továbbá kiadványok megírása, szerkesztése, megjelentetése, forgalmazása (könyv, folyóirat, programajánlók, naptárak, plakát, képeslap stb.), feminista, nőtörténeti és gender szakirodalom gyűjtése és közrebocsátása offline és online módon,

7. információcserét és információáramlást, kapcsolatfelvételt és kapcsolatépítést és együttműködést szolgáló konferenciák, fórumok szervezése,

8. tudományos tevékenység, kutatások kezdeményezése és lefolytatása, publikálás, pályázatok kiírása, tanulmányi és kutatói ösztöndíj adása,

9. információs központ működtetése keretében információgyűjtés és –feldolgozás, információrendszerezés és továbbítás, adatbázisok készítése, nyilvánosságra hozása,

10. hálózatok építése online és offline módon, internetes megjelenésük biztosítása stb.

11. online megvalósítás: honlapok, levelező listák, blogok, fórumok, webináriumok, és egyéb internetes eszközök létrehozása, működtetése és fejlesztése. saját tárhely és domain nevek használatával.

12. a fent említett tevékenységek fényképen, videón és hangfelvételen való rögzítése, tárolása, publikálása.

13. célcsoportokba tartozó hálózatok programjainak elindítása, szervezése, megvalósítása, koordinálása.

IV. 2.3. Az alapítvány kiemelt programjai:

1. női civil szervezetek levelezőlistáinak létrehozása, működtetése, fejlesztése,

2. európai és magyar női civil szervezetek hálózatainak létrehozása, kapcsolatépítések, kapcsolatbővítések, kapcsolódó rendezvények, találkozások, események szervezése, lebonyolítása,

3. női civil kerekasztal rendszeres szervezése, koordinálása, lebonyolítása,

4. nőicivilek.hu honlap létrehozása, működtetése, fejlesztése,

5. európai női civil konferencia rendszeres szervezése, koordinálása, lebonyolítása,

6. nőinet.nonprofit.hu honlapoldal létrehozása, működtetése, fejlesztése,

7. vállalkozónői szabadegyetem rendszeres szervezése, koordinálása, lebonyolítása,

8. vállalkozónői regionális klubhálózat létrehozása, működtetése, fejlesztése,

9. notars.hu honlap újraindítása, működtetése, fejlesztése,

10. netnők.hu, nőielőadók.hu, nőicégek.hu honlapok létrehozása, működtetése, fejlesztése,

11. kampányok kidolgozása, megvalósítása az 1% felajánlásokért,

12. nőknek számítógépes és internetes képzések szervezése, koordinálása, lebonyolítása,

13. női témájú kulturális értékek összegyűjtése, rendezése, közzététele és beszélgetések szervezése,

14. filmklub, könyvklub, versklub létrehozása, szervezése, lebonyolítása hagyományos módon négy fal között és online, az internet

IV. 3.  Az Alapítvány céljai elérése során a magyar női nonprofit szektor fenntartható fejlődéséhez kíván hozzájárulni olyan értékeket képviselve mint szolidaritás, tolerancia, minőség, szellemiség/lelkiség, együttműködés, partnerség."


Nőtárs Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (2015. március 27.)Legolvasottabbak

Nők a vállalatok vezetőtestületeiben: a Bizottság javaslata szerint az elérendő cél 40%

folytatjuk: FÖLFELÉ! KLUB Beszélgetések nőkkel üzletről - 2020. július 29., 14-16 óra, Budapest XIX. kerület

EP - A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben - 2019. január

EP - A női vállalkozókról a kis- és középvállalkozások világában - 2011. szeptember

EP - A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban - 2012. március

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van (Üzeneteddel elfogadod Adatkezelési Tájékoztatónkat.)

Név

E-mail *

Üzenet *